Bugüne kadar yapılan pazarlama araştırmaları, genellikle araştırmayı isteyen firmanın Pazar ortamını tanımlayabilmesi, pazarın tehditlerini ve fırsatlarını belirleyebilmesi, rekabet avantajı yaratacak konumları tespit edebilmesini sağlayan verilerin elde edilebilmesini amaçlamaktadır. Bu noktada hangi ürün veya hizmetlerin pazara sunulması gerektiği, pazara ulaşabilmek için hangi kanalların var olduğunun tespiti, hangi niş pazarın seçilmesi gerektiği gibi konuları ortaya çıkarma amacı taşımaktadır. Pazarda hali hazırda faaliyet gösteren rakip firmaların ürün ve özellikleri, bunların hedef tüketicileri ile ilgili davranışları, eksik kalan yönleri, ulaşabildikleri niş pazarlar, ulaşamadıkları pazarlar, ürettikleri ürün veya hizmete yönelik tüketici davranışları, istekleri, beklentileri, beğenileri v.b. özellikleri ortaya çıkarmaktadır. Pazara girecek olan firma, pazarlama araştırmaları verilerini pazarlama stratejisini geliştirmek için kullanmaktadır. Bilindiği gibi stratejiler, çok yönlü olarak firmaların pazarla ilgili bütün davranışlarının ayrıntılarıyla ele alındığı planlamalardır. Araştırmalar ise bu stratejilerin üzerine temellendiği verilerdir. Bunlarla birlikte, pazara girecek olan firmanın ürettiği ürün ve hizmet özelliklerinin hangisinin değer oluşturduğu, bu özellik öne çıkarıldığında, rekabet koşullarının anlaşılabilmesine yönelik bilgileri de pazarlama araştırmaları sonuçları verebilmektedir. Zaten belirli bir Pazar payına sahip firmaların üretimleri ve satışları sürmektedir. Onların tüketici kitlesinin değer yargıları veya tercihleri de hali hazırda geçerliliğini korumaktadır. Araştırmalar, tüketicilerin yaptığı alımlarda eksik buldukları yönleri, olmasını istedikleri unsurları belirleyebilmektedir. Elde edilen bilgiler, pazara girme koşullarını belirlerken, pazarlama stratejisi uygulanırken de bunun başarısını, etkinliğini ölçmek amacıyla da kullanılmaktadır. Araştırma yöntemleriyle yapılan ölçümleme ve tespitler, bunlarla birlikte eklenmesi gereken uygulamaları da ortaya çıkarmaktadır. Pazarlama araştırmaları, firmanın kendi tüketicisi veya müşterisi üzerine de uygulanabilmektedir. Tüketicilerin, pazara sunulan ürün ve hizmetleri nasıl karşıladığı, eksik buldukları yönleri, memnuniyet derecelerini, beklentilerini ortaya çıkarmaktadır. Pazarlama araştırmaları, firmaların önünü açan en önemli çalışmalar olmaktadır. Kendi çalışanları, çalışmaları, Pazar ortamı, rakip firmalar ve çalışmaları, üretimleri, tüketici davranışları, yapılan uygulamalardaki başarı oranı ve yapılması gerekenler v.b. bilinmesi gereken gerçek verileri ortaya çıkarmaktadır. Böylece firmalar pazara girerken, en az riskle girebilmektedirler. En azından girdiklerinde neyle karşılaşacaklarını bilerek, karşılaştıkları unsurlara karşı neler yapabileceklerini planlayarak hareket edebilmektedirler. Bu tip araştırmalar, bilimsel tekniklerle yapıldığında, var olan koşulları ve yapılması uygun olan bütün çalışmaları oraya çıkarabilmektedir.

Arşiv

Etiketler