Tüketicilerin istek ve eğilimleriyle birlikte klasik pazarlama iletişimi de değişiyor. Özellikle teknolojinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte tüketici istek ve eğilimlerinin pazarlama iletişimindeki belirleyici rolü arttı. Teknolojinin bu kadar yaygın şekilde kullanılmadığı zamanlarda tüketicilerin ürünlere ulaşabilmeleri için satış noktalarına gitmeleri, mal ya da hizmetleri burada incelemeleri gerekiyor ve reklam kampanyaları ve pazarlama faaliyetleri de bu doğrultuda sürdürülüyordu. Ancak mevcut teknolojik ortamda artık tüketicilerin özellikle satın alma davranışı gerçekleştirmek noktasında satış noktalarına gitme zorunlulukları ortadan kalktı. Tüketicilerle iletişim kurma, onları kampanyalardan haberdar etme gibi faaliyetler artık internet sayesinde kolaylıkla yürütülebiliyor. Şirketler açısından mobil pazarlamayı da kullanarak, potansiyel ya da mevcut müşterilerine düşük bütçelerle ulaşmak mümkün. Mobil pazarlama aynı zamanda yapılan çalışmaların etkinliğinin de ölçülebildiği bir alan olarak avantajlı. Geleneksel pazarlama yöntemleri geçerliliklerini henüz yitirmedi ancak kuşkusuz ki, mobil pazarlamanın dahil edilmediği hallerde hedeflenen başarıya ulaşılması da zorlaşıyor. Mobil pazarlama firmalar açısından neredeyse kişiye özel mesajlar gönderilebilmesine de olanak sağlamasıyla birlikte önemini giderek arttırıyor. Yeni ve değişen mecralara uyum sağlayan mecralar sosyal pazarlamanın önemini de arttırdı. Henüz yeni olmasına rağmen yeni mecralar birçok firma açısından kısa sürede benimsendi ve adaptasyon da hızlı bir şekilde gerçekleşti. Halen küçük ya da büyük neredeyse bütün firmalar mobil pazarlamanın avantajlarından yararlanıyorlar. Mobil pazarlamanın geleneksel mecraların sonunu hazırladığı iddia edilse de, mevcut koşullarda durum kendini daha çok yeni mecralara yapılan yatırımlar olarak gösteriyor. Geleneksel pazarlamanın içine dahil edilen sosyal medya çalışmaları, yarışmalar, marka-mecra işbirlikleri, farklı promosyonlar gibi uygulamalar da tüketicilere ulaşmak için kullanılıyor. Pazarlama anlayışında ileriye yönelik olarak gerçekleşen değişmelerin merkezinde daha uzun süre teknolojinin oturacağı muhakkak ve teknolojik gelişmelerde birlikte ortaya çıkan yeni mecralara uyum sağlayan geleneksel mecralar açısından da teknolojiye uyum sağlamak önemli bir avantaj.

Arşiv

Etiketler