Pazarlama, müşterilerin ihtiyaçlarının analiz edilmesiyle tespit edilen, ihtiyaç ve isteklerin, firmaların ürettikleri ürün ve hizmetlerle karşılanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir tanımla; kişilerin veya kuruluşların, örgütlerin, hedeflerine uygun biçimde değişimi sağlamak için, ürün ve hizmetlerin, düşüncelerin üretilmesini, fiyatlandırılmasını, dağıtımını, tutundurma çalışmalarını stratejik bir şekilde planlanmasını sağlayan, bütün sürece verilen isim olmaktadır. Pazarlama, firmaların üretim yapmaya başladığı süreçten önce planlanmaktadır. Tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini belirlemek, müşterilerle ürün arasında organik bir bağ kurulmasını sağlamak adına, ürün geliştirilmekte, fiyatlandırılmakta ve dağıtım çalışmaları yapılmaktadır. Pazarlamacılar, hangi ürünü üretip satabileceklerini, nerede üretirlerse satabileceklerini, müşterilere hangi fiyattan satabileceklerini, hangi satış noktalarını kullanarak satabileceklerini planlayarak pazarlama sürecini başlatmaktadırlar. Günümüzde modern pazarlama teknikleri de geliştirilmiştir. Pazarlama süreci, stratejinin geliştirilmesiyle başlamaktadır. Amaçlar doğrultusunda oluşturulan kararların, gelecek zamanlarda sonuç vermesini sağlamaya çalışan pazarlama stratejisi, bir firmanın hangi ürün ve hizmeti üretmek istediğini, yani pazarın hangi faaliyet dizininde çalışabileceğini, ne tür bir vizyon ve misyona sahip olmak istediğini, hedeflerini, görevlerini ve bunları yapabilmek için, ne şekilde yöntemler geliştireceğini bulur ve bunlarını adlarını koyar. Son zamanlarda, ekonomik sistemlerin, bugün geldiği noktada, rekabet çok fazla artmıştır. Pazarlama için bugün en önemli olan, rekabet içerisinde olan Pazar ekonomilerinde stratejileri oluşturabilmek ve bunları hayata geçirmek olmaktadır. Zaten pazarlamada asıl sorun stratejilerin geliştirilmesidir. Kısaca pazarlama stratejisi; Firmanın çevresi ile arasındaki ilişkileri düzenleyen, birbirine benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmesini sağlayan iç ve dış dinamikleri harekete geçirerek bunu kullanan bir disiplin olarak ortaya çıkmaktadır. Pazarlama iletişimdir. Tüketici veya müşteriyle iletişim kurarak amaçlarını gerçekleştirmektedir. Bu yönde geliştirilen pazarlamanın ana kavramları içerisinde şunlar yer almaktadır. Reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, satış personeli ve kişisel satış, ürünün ambalajı, rengi, stili, marka, satış noktalarının yerleri ve nitelikleri, müşteri hizmetleri, satış sonrası hizmetler, doğrudan pazarlama, pazarlama araştırmaları, yeni ürün geliştirme olmaktadır. Bütün bu tanımlamalar, pazarlama stratejisinin geliştirilmesi esnasında, izlenen yollar olmaktadır aynı zamanda. Pazarlama, iletişim fırsatlarını değerlendirerek hareket etmektedir. Kaynaklarını analiz eder ve iletişim hedeflerini ortaya koyar. Tek bir stratejiyle hareket etmez. Alternatif stratejiler de geliştirerek süreci planlar.

Arşiv

Etiketler