Oyunculuk ve reklam ajansları, tam hizmet ajanslarına, filmler konusunda destek veren, önemi oldukça yüksek kuruluşlardan biri olmaktadır. Tanıtım filmlerine yönelik, bütün ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktadır. Hem filmin tasarımında hem çekiminde hem de filmin gereksinim duyduğu, araç-gereç yani malzemelerin teminini yapmakta ve bunların kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Ajanslar, firmanın istekleri ve amaçları doğrultusunda hareket etmektedir. Markanın amaçlarını gerçekleştirebilmek için, ilk başta, ondan marka, ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi almaktadır. Marka, bununla ilişkili olarak ajansa sunum yapmakta ve  kampanyada kullanmak istediği marka, ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi ve malzemeleri vermektedir. Ajansları, markanın pazardaki konumu, tüketicilerin markaya, ürün ve hizmetlerine karşı davranışlarını, beklentileri, özlemlerini toplumsal analizler yaparak öğrenmektedir. Ajans, firmanın sunumunda elde edilen bilgiler, toplumsal analiz verileri ve bilimsel disiplinlerin ışığında, tanıtımın temasını, işlenmesi gereken ayrıntıları tespit etmektedir.

Belirlenmiş olan tema ve ayrıntıların işlendiği filmler, ajanslar tarafından, bazen de yapım firmasının ortaklığıyla tasarlanmaktadır. Tasarlanan filmler, firmanın bütçesi ve bilgisi dahilinde, olabilecek kişi ve malzemelerin seçilmesiyle gerçekleşmektedir. Ajanslar, bu tip seçimleri, filmler için belirledikleri temaya bağlı olarak yapmaktadır. Yani kullanılması düşünülen olası; ünlü sima, yer, malzeme, isimsiz oyuncular, araç ve gereç, müzik, sesler, dans grupları, şarkıcılar v.b. belirledikleri konu bütünlüğüne göre seçmektedir. Ama bu seçimleri ajans tek başına yapmamaktadır. Bu noktada filmlere cast hizmeti veren, oyunculuk ajanslarıyla birlikte yapmaktadır. Oyunculuk ajansları bu tip seçimleri, diğer ajansın isteğine göre tek başına da yapabilmektedir.  

Ajanslar, oyunculuk ve reklam ajanslarından bu noktada destek alırken, filmin tasarlanmasında şu kriterleri aramaktadır. Ürünün inandırıcılığı - hedef kitle ve ünlü simanın uygunluğu - ünlü sima ve ürünün uygunluğu – kullanılacak oyuncu veya ünlü simanın çekici olan özelliği – maliyeti v.b. uygunlukları aramaktadır. Oyunculuk ajansları da, belirlenmiş olan bu özellikleri içeren, oyuncu, ünlü sima, malzeme, araç ve gereçleri temin etmekte ve kullanılmasını sağlamaktadır. Oyunculuk ajansları, seçimlerini yaparken oyunculuk konusunda uzmanlaşmış hem de diğer alanlarda faaliyet gösteren ekipleri, ünlüleri, kendi bünyesinde barındırmaktadır. Yani zaten bunlar oyunculuk ajansıyla birlikte çalışmakta veya oraya üyedirler. Oyunculuk ajansları, bunları kullandırmaktadır. Ama kendi bünyesinde olmasa bile, ilgili kişiyi ve malzemeyi bulmaktadır.

Genel anlamda oyunculuk ve reklam ajanslarının, bu tip filme yaptıkları katkılar aşağıdaki gibidir. Ünlüler, mankenler, normal oyuncular, tiyatro oyuncuları, hostesler, dansçılar, müzisyenler, ünlü seslendirmenler, animatörler v.s. olmaktadır. Bu tip ajanslar, bir tanıtım filmini, firmadan almazlar. Daha doğrusu firmalar, filmler için bu ajanslara gitmezler. Yapım firmalarına da, normalde tantım için gitmemektedir. Onlar yukarıda da belirtildiği gibi, reklamcılık sektöründe uzmanlaşmış ajanslarla çalışmaktadır. Ajansları, filmleri tasarladıktan sonra veya tasarım aşamasında oyunculuk ajanslarından cast hizmeti almakta, ondan sonra yapım firmalarıyla görüşmektedir. Oyunculuk ve reklam ajansları, sadece bu sektöre hitap etmemektedir. Aynı zamanda büyük sinema prodüksiyonlarına da hizmet vermektedir. Zaten bu tip ajansların ilk çıkış veya kuruluşları sinema filmleri içindi. Fakat günümüzde reklamcılık sektörünün gösterdiği gelişimle birlikte, filmlerde oyuncu kullanımı artarak devam etmektedir. Bu yüzden bu tip ajanslar, normal sinema filmlerinden veya dizilerden çok tanıtım filmlerine oyuncu veya ünlü sağlamaya başlamıştır.

Firmaların, televizyon veya sinema tanıtım filmlerine yaptıkları yatırımlarını arttırmasıyla, film yapımları da artmaya başlamıştır. Dolayısıyla, oyunculuk ajansları, kendi kadrolarını veya bünyelerinde bulunan üyelerin kullanımını, sinema filmleri ve dizilerden çok tanıtım filmleri için kullandırmaya başlamışlardır. Kendi yapılanmalarını da ona uygun olarak düzenlemeye başlamışlardır. Sinema filmleri ve diziler, konuları belirli bir bütünlükle vermektedir. Çoğunlukla onlar, mesaj iletme çabasında değillerdir. Reklamcılık sektörünün gelişimi ve sinema filmlerine eş değerde veya dizilere eş değerde, bu tip filmlerinin çekilmeye başlanması, oyunculuk ajanslarının yapısında genişlemeye yol açtı. Artık filmlerde kullanılması muhtemel bütün araç-gereçleri, yüzleri bulundurmaya veya onlara ulaşmanın yollarına sahip olmaya başlamışlardır.

Tanıtım filmlerinde olası kullanımlar konusunda da bilgi sahibi olmaya başlamışlardır. Yani reklamcılık konusunda ki bilgi ve deneyimlerini arttırmış ve bu alana hizmet verecek düzeye gelmişlerdir. Ajansların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek pozisyonlarda faaliyet göstermektedirler. Filmlerin hazırlanmasında, üç ajans türü çalışmaktadır. Tam hizmet ajansı, oyunculuk ve prodüksiyon firması. Tam hizmet ajansı, filmi tasarlamaktadır. Filmin tasarlanmasında kullanacakları oyuncuları, malzemeleri, ünlüleri oyunculuk ajansları temin etmektedir. prodüksiyon firması ise filmin çekimini yapmaktadır. Burada filmin konusundan, kullanılacakların kimliğinden veya nelerin kullanılacağından, filmin yayın aşamasında ilettiği mesajlardan, tam hizmet ajansı sorumlu olmaktadır. Firmanın muhatabı, tam hizmet ajansı olmaktadır.

Ülkemizde bu anlamda hizmet veren pek çok oyunculuk reklam ajansı bulunmaktadır. Bunların yapısı veya hizmet verdiği alanlar farklı olmamakla birlikte, faaliyet alanlarını sınırlandıranlar bulunmaktadır. Kimisi sadece manken, manken-oyuncu, dans grubu-animatör v.s. sınırlarda faaliyet gösterirken, bu konuda da tam hizmet veren oyunculuk ajansları bulunmaktadır. Tam hizmet veren oyunculuk ve reklam ajansları, hem bütün ihtiyaçların karşılanmasını sağlamakta hem de gereken eğitimlerin oyunculara verilmesi noktasında destek olmaktadır. Oyuncuların her yaştan her gruptan olanına ulaşabilmekte ve kullanılmasına destek olmaktadır.  

Arşiv

Etiketler