Hürriyet gazetesinin yazarlarından olan Ali Atıf Bir, Reklam Kurulu'nun örtülü/gizli reklam uygulamasının basını kapsayacağını öğrenince, geçen haftaki yazısında, verilen kararı “Sansür” olarak eleştiren bir yazı yazdı. Bunun üzerine Reklam Kurulu, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü Özcan Pektaş, yazar Ali Atıf Bir'e 4 sayfalık bir cevap metni gönderdi.

Özcan Pektaş'ın Hürriyet'in yazarına gönderdiği cevap metninde şunlar yer alıyor;

Reklam kurulunun rutin olarak yürüttükleri, bilgilendirme çalışmaları kapsamında, Hürriyet Gazetesi yetkililerinin daveti üzerine örtülü/gizli reklam konusunda bilgilerin sunulduğunu, 4077 sayılı Kanun'un bu tip reklamı yasakladığını, bu yasakların ilgili reklam mecrasına bakılmaksızın uygulanacağını belirttiklerini ifade etmiş. Özcan Pektaş ilgili cevap metninde ayrıca, yayın kuruluşlarında haber vermenin ilerisine giderek, yönlendirme yapılması, mal, hizmet, tescilli marka, ticari unvanların kullanılması veya belirtilmesi, iletişim bilgilerinin verilmesi, görsel veya sözle ifade edilmesi, çağrışım yaparak özendirme yapılması, genel okuyucu, izleyici, dinleyici tarafından reklam olarak anlaşılmayacak biçimde, reklam yapılmasının yasak olduğunu belirttiklerini yazmış.

Cevap metninde; açıktan bile yasaklanan sigara ve reçeteyle satılan ilaç reklamlarının, bu yasakları ihlal etmeleri halinde, Reklam Kurulu'nun buna kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, Hürriyet Yazarı Sayın Bir'in, reklamları haberlerden ayırma çalışmalarını sansür diye nitelendirmesini ve bu durumdan şahsını (Başkan Özcan Pektaş'ı) sorumlu tutmasını düzeyli bulmadığını belirmiş.

Reklam Kurulu'na başkanlık ettiği altı yılı aşkın süre boyunca, kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş olan kuralların dışına çıkılmasının söz konusu olmadığını, Kurul kararlarının, çoğunluğun kararlarıyla alındığını, bu kararlar alınırken, kamu kurumlarının temsilcilerinin de bulunduğunu, bu nedenle, Reklam Kurulu'nun iradesini aşan biçimde, dosya hazırlama ve Kurul'a sunma konusunda tartışılmaz üstünlüğünün olduğunu, hürriyet yazarının belirtmesini kabul edilemez bir yaklaşım olarak değerlendirdiğini ifade etmiş.

Bunun üzerine Hürriyet Yazarı Ali Atıf Bir, tekrar yazılarında konu ederek; örtülü/gizli reklam kavramını biz Türklerin uydurduğunu, yabancılarda bu tip reklamların, bilinçaltı, gizlenmiş veya ürün yerleştirme olarak geçtiğini söyleyerek, bu kavramlara haftaya devam edeceğini belirtmiş. Yazar Ali Atıf Bir ayrıca, Başkan Özcan Pektaş' a soru sorarak,

25138 sayılı Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'te ticari reklam ve ilanın tanımının; reklam verenler tarafından, herhangi bir mecrada yayınlanan, pazarlama iletişimi biçimindeki duyuru, diye geçtiğini yazmış. Buna göre, herhangi bir reklam verenle ilgili, haberle bağlantı kurumadıkları bir yerde, bir fotoğraftaki aracın içerisinde, sigara görülmekte diye, gazeteciye nasıl ceza kestiklerini sorarak, “Gazetede örtülü reklamın tam tanımını verebilir misiniz yoksa tanımı yok örtülü reklamı görünce mi anlarsınız? İfadesini kullanmış.  

Arşiv

Etiketler