Organizasyon reklam ajansları, bu sektörün bu alandaki faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, hem organizasyonu düzenleme işini hem de firmaların tanıtımlarının tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktadırlar. Bilindiği gibi bu sektör, organizasyonları kullanarak ta çalışmalarını yapmaktadır. Organizasyonlar, insanların toplu halde oldukları yerlerdir. Bu tip faaliyetlere katılan insanlar, katılacakları faaliyetin, tanıtım biçimlerini özenle incelemektedirler. Faaliyetin, katılımcılarını, oralarda gördükleri çalışmaları, organizasyona sponsor olan firmaların kim olduğu, nelerle uğraştığını dikkatle incelemektedirler. Bu durum firmalar açısından, kaçırılmaz bir fırsat olarak gündeme gelmektedir. Bu yüzden firmalar, buralarda tanıtım yapmaya çalışmaktadırlar. Özellikle organizasyonun büyük olması halinde, firmalar, burada yapacakları çalışmalara daha fazla özen göstermektedirler. Firmalar, organizasyonlarda, çeşitli şekillerde çalışma yapabilmektedirler. Buralarda, organizasyonun yapısına ve türüne ayrıca yerine göre, tanıtım türünü seçmektedirler. Kimi organizasyonun iç mekanlarının tasarlanmasını sağlayarak, kiminin masa ve sandalye örtülerine baskı yaparak, kiminin afişlerine, davetiyelerine, tasarımların yapılmasını sağlayarak, kiminin duvarlarına, levhalarına, yönlendirme tabelalarına  tasarımlarını yapmakta ve organizasyona katılanların ilgisini çekmeye çalışmaktadır.

Bu anlamda, organizasyon reklam ajansları, üç alanda ki faaliyetlerde rol üstlenmektedir. Bunlar bireysel organizasyonlar, kültürel organizasyonlar, sportif organizasyonlar olmaktadırlar. Bu üç alana giren bütün faaliyetleri organize etmekte ve firmaların, bunlara sponsor olmasını sağlayarak, karşılığında çalışmalarını, bu faaliyetlerde yapmalarını sağlamaktadır. Bu noktada, organizasyonu kimin talep ettiği önemli olmamaktadır. Bunlar, resmi kurum ve kuruluşlar da olabilmekte, bireyler de talep edebilmektedir. Burada, ajansın görevi, etkinliğin yapılacağı yeri belirlemek, katılımcıların davetiyelerini, afişlerini, tanıtım broşürlerini hazırlamak, etkinliğin yapılacağı yeri düzenlemek olmaktadır. Organizasyon kuruluşu, bu noktada etkinliği talep eden kurum, kuruluş veya bireylerle birlikte çalışmaktadır. Birlikte karar verip, fikir alışverişinde bulunmaktadırlar. Bu kuruluşların arasında farklı faaliyet alanlarına sahip olanları bulunmaktadır. Oyuncu temin edenleri, sadece organizasyon işleriyle uğraşanları ve hepsinden önemlisi, tam hizmet ajansları bulunmaktadır.

Tam hizmet reklam ve organizasyon ajansları, hemen her tür organizasyonun yapılmasını sağlayan ekipleri, bünyelerinde istihdam etmektedirler. Bu tip ajanslarda faaliyet gösteren birimler; Halkla ilişkiler birimi; ajansla organizasyonu isteyen firma arasında gerçekleşen iletişimden sorumludurlar. Aynı zaman bu birim, organizasyonun yapılması aşamasında, ihtiyaç duyulan faaliyet ve uygulamaların yapılması için, ilgili alanlarda çalışan kurum ve kuruluşlarla da, bağlantıları kuran birim olmaktadır. Halkla ilişkiler birimi, aynı zamanda kendi ajanslarının tanıtımlarını da yapmaktadırlar. İlişkide bulundukları kurum ve kuruluşlara, bireylere v.b. kendi misyonlarını, vizyonlarını anlatmakta ve pratiksel olarak da göstermektedirler. Bir diğer birim müşteri temsilcileri olmaktadır, yani satış uzmanları veya profesyonel pazarlama uzmanları ise, firmalarla görüşmekte ve ilgili organizasyonlara sponsor olmalarını sağlayarak, işterini almaktadır. Aldığı tanıtımları, ajans bünyesinde yaparak uygulanmasını sağlamakta ve takibini yapmaktadırlar.

Grafik tasarım birimi de, organizasyonda kullanılacak tasarlardan sorumludurlar. Firmanın istekleri doğrultusunda hareket ederek, onlara verilen resim, fotoğraf, imaj, slogan, logo, ürün veya hizmet bilgilerini ele alarak, farklı ve çarpıcı tasarımları yaparak, basılmasını sağlamaktadırlar. Organizasyonlarda kullanılan biçimlerin çok azı, ofset baskıyla yapılmaktadır. Ancak basılacak ürünün çok fazla olması halinde, ofset baskıya başvurulmaktadır. Buralarda genellikle dijital baskı yapılmaktadır. Dijital baskı makineleriyle, belirli ebatlarda baskı yapılabilmektedir. Baskı türleri ise, afiş, poster, billboard, duvar giydirmesi, iç mekan baskı ebatları olabilmektedir. Bilindiği gibi, bu tip ürünler, fazla sayıda basılmamaktadır. Bu yüzden, dijital baskı daha ekonomik olmaktadır. Bunların çok sayıda yani bini geçen sayıda basılması söz konusu olduğunda, gene ekonomik açıdan ofset baskı tercih edilmektedir. Bunların dışında muhasebe birimi ve sekreter bulundurmaktadırlar.

Tam hizmet organizasyon ve reklam ajansları, organizasyonların gereksinim duyabilecekleri muhtemel bütün alanlarla ilgili ihtiyaçları gidermektedirler. Festival organizasyonları, konser organizasyonları, stand-up sanatçıları, jazz orkestraları, show sanatçıları, büyük orkestralar, sunucular, fasıl grupları, dans grupları, düolar, semah gösterileri, triolar, barcovision gösterileri, realistler, animasyon gösterileri, ses ve ışık gösterileri, davet organizasyonları, sihirbazlar, palyaçolar, fuar organizasyonları, hokkabazlar, gölge oyunları, sirk gösterileri, mehter takımları, tiyatorcular, tanıtım ve promosyon, kantocular, açılış kokteylleri, mitik müzik ve tasavvuf müzikleri, catering, ramazan eğlenceleri, yat gezi oraganizasyonları, piknik organizasyonları, eğlence organizasyonları gibi bütün organizasyon türlerini yapabilmekte ve ihtiyaçları karşılamaktadırlar.

Tam hizmet organizasyon ve reklam ajansları, istenilen etkinliği düzenlerken, bu etkinliğin içerisinde, yukarıda sayılanlardan herhangi birisinin kullanılması söz konusu olduğunda, bu tip ekiplerle bağlantıların kurulmasını sağlayarak, onlarla fiyat anlaşmaları yapmakta ve bu etkinlikte çalışmalarını sağlamaktadırlar. Firmalardan herhangi birisinin, promosyon ürün dağılmasını istediğinde de, ilgili ürünün üretimini sağlayacak ajanslarla bağlantı kurmakta ve ürünün dağıtılmasını sağlamaktadırlar. Bu tip ajanslar, etkinlikle ilgi her alanı kontrol edebilmekte ve gereken ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bazı etkinliklerde, iç mekan tasarım örnekleri, fuar organizasyonlarında stant veya normal etkinliklerde kullanılabilecek stant tasarım örnekleri hazırlamakta ve firmalara sunmaktadırlar. Yani kendi içlerinde, bu tip etkinliklerde kullanılabilecek çeşitli tür ve yapıda, örnek tasarımlar oluşturarak firmaların beğenilerine sunmaktadırlar.

Organizasyon alanında faaliyet gösteren ajansların hepsi, tam hizmet vermemektedir. Hatta organizasyon kuruluşları, diğerlerine nazaran oldukça az sayıda bulunmaktadır. Diğerleri ise sınırlı organizasyon yapabilmektedirler. Özellikle, kongre, sempozyum gibi büyük etkinlikleri faaliyet alanı olarak seçmiş ajanslar, yukarıda sayılan etkinlik gruplarından birini kullanmak istediklerinde, tam hizmet ajanslarına başvurmaktadır  

Arşiv

Etiketler