Birçok firma, reklam vermek istediği zaman, nerelere verebileceğini bilememektedir. Daha doğrusu özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin çoğu, böyle bir karar vermek istedikleri zaman, bu işin uzmanlarından yardım almadan, kendi birimleri bünyesinde karar vermeye çalışmaktadırlar. Çok az kuruluş, bu işin uzmanlarına gitmektedir. Bu durum, daha çok reklamcılık alanında danışmanlık yapan ajansların, bunu, ücrete tabi tutmasından ve firmanın bu ücreti boşa ödenmiş para olarak görmesinden kaynaklanıyor. İşletmelerin veya firmaların reklamın katkılarını, onların Pazar paylarına olan etkisini bilememesi, zaman kaybetmelerine neden olurken, kendi birimleri bünyesinde böylesi can alıcı bir kararı vermeye çalışmaları, seçecekleri reklamcılık mecranın yanlış olma ihtimalinin yüksek olmasını da beraberinde getiriyor. Firmalar, seçmeleri gereken mecraları, daha doğru bir ifadeyle, bu işe ayırabilecekleri bütçe çerçevesinde yapabilecekleri tanıtım stratejisini bu işin uzmanlarına yaptırmalıdır. Kuruluşlar bu tip davranışları gösterirlerken genellikle, satış ve pazarlama konusunda uzman olduklarını, tüketicilere ulaşma ve onların davranışlarını etkileme noktasında, hiçbir uzmanın kendilerinden daha iyi olduğunu kabul etmemelerinden kaynaklanmaktadır. Onlar, pazarlama, satış, gibi alanları reklamla karıştırıyorlar. Bu sektör onlardan farklı bilgileri, birikimleri, uzmanlıkları gerektirmektedir. Bir pazarlama uzmanı ne kadar iyi olursa olsun, bir reklamcı gibi değerlendirilemez. Etkileyebilir, müşteri ile kurulabilecek iletişim kanallarını seçebilir, faaliyet gösterebileceği pazarı, hedef kitlesini seçebilir. Ama kesinlikle, kitle iletişim araçlarından, açık hava araçlarından ve reklamın diğer mecralarından nasıl seslenmesi gerektiğini, hangi göstergelerle hareket etmesi gerektiğini bilemez. Bunları, bu işin uzmanları bilebilir. Bunun dışında, küçük bir bütçeyle etkili tanıtım hazırlayıp, hangi mecradan doğru tüketici kitle ile buluşturulabileceğini de saptayamaz. Bu yüzden, firmaların ayırabilecekleri, küçük bir bütçe dahi olsa, bu sektörün uzmanlarıyla birlikte ne yapabileceklerini belirlemeleri gerekiyor. Sektör uzmanları, küçük bir firmanın etkili reklamının nasıl yapılabileceğini, hangi avantajlara ve dezavantajlara sahip olabileceğini, hangi koşulları, araçları, malzemeleri v.s. kullanabileceğini seçebilecek ve onu bulunduğu yerden yukarılara taşıyabilecek bilgi ve birikime sahiptirler. Her işletmenin veya firmanın, sürekli bu konuda danıştığı bir tanıtım ajansına sahip olması gerekiyor. Bu gereklilik, günümüzde Pazar ortamından kaynaklanıyor. Rekabet ortamının gittikçe daha çok kızıştığı, ürün ve hizmetlerin çeşitlenmeye devam ettiği, tüketicilerin veya müşterilerin istek, beklentilerinin sürekli farklılık gösterdiği bir Pazar ortamında, şirketlerin kendi birimleri içerisinde tanıtım stratejileri çizmeleri onlara fayda sağlamayıp, bu alana ayırdıkları bütçenin boşa harcanma ihtimalini de yükseltmektedir.

Arşiv

Etiketler