\"\"Günümüzde her toplumda bulunan, ülkelere özgü ekonomik sektörlerin her biri dev haline gelmiş, gittikçe dünya çapında tek Pazar olma yolunda ilerlemektedir. Günümüzde hiç bulunmayan bir ürün veya hizmetin olması çok zordur. Birbirine benzer ürünler, binlerce firma tarafından üretilmektedir. Bu tip firmaların kimisi, bulunduğu ülke pazarı çapında faaliyet gösterirken kimisi de dünya çapında faaliyet göstermektedir. Örneğin ülkemizde, yerel firmalar tarafından üretilen ürün ve hizmetler bulunurken, kimi yabancı firmaların da aynı ürün ve hizmetleri ürettiğini ve bizim pazarımıza sunduğunu görebilmekteyiz. Yerli yabancı binlerce firmanın, birbirine benzer ürün ve hizmetlerinin satılması gerekmektedir. Tek bir firma tarafından üretilen bir ürün veya hizmet bulunmadığından, aynı zamanda hiç olmayan bir ürün olmadığından, firmalar, ancak reklamla satış yapabilmektedir. Eskiden sadece ürün veya hizmetin üretildiği bileşenlerin reklam ve tanıtımı, günümüzde farklı içeriklere sahip olmak zorundadır.

Bunun nedeni, onca firmanın her birinin tanıtım yapıyor olması ve tüketicinin tanıtımlara karşı alışkın olmasından kaynaklı, mesajları alamıyor olmasıdır. Günümüzde reklam, insanın duygusal yönüne, sosyal bakış açısına, beklentilerine, istek ve arzularına hitap ederek, dikkatini çekmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenlerle firmalar, ürün veya hizmetlerinin satılabilmesini sağlamak için, markalarının tüketici tarafından bilinmesini, istenilmesini, arzulanmasını sağlamak zorundadır. Aynı mantıkla hareket eden firmalara bağlı reklamcılık ajansları, bu yüzden tasarımlarında, birbirinden farklı, dikkat çekici, yaratıcı etki unsurları kullanmaktadır. İnsanların hoşuna giden tasarım biçimleri, özendikleri ünlü simalar, eğlenceli reklamlar, tüketicilerin özelliklerine bağlı olarak, özlemlerine hitap eden durumları kullanarak, markaların bilinmesini sağlamakta ve tüketicileri, ilgili markaya çekmeye çalışmaktadır. Günümüzde firmalar, ancak belirli bir tüketici kitlesinin yaşamlarına hitap edebildiği sürece girebilmektedir. Bunu da ancak ürün veya hizmetlerine kimlik kazandırarak yapabilmektedir.

Firmaların ürün veya hizmetlerine kimlik kazandırması, tüketicinin psikolojik veya sosyolojik duygu ve düşünce durumlarını çağrıştıran, andıran, hissettiren, ilişki kurduran etkileri, reklam mesajlarında inandırıcı bir şekilde işleyerek yapabilmektedir. Tüketici, tanıtım mesajlarında algıladığı ürün ve hizmetleri, bu şekilde satın alabilmekte ve binlerce marka arasından, kendisine en çok hitap edeni seçmekte, satın almaktadır. Günümüzde firmalar, ancak reklamla tüketici ile iletişim kurabilmekte ve yukarıda sayılanların hepsini aktarabilmektedir. Reklam olmadan, bir firmanın Pazar payını arttırması, ürün veya hizmetlerine alıcı bulması, neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Tanıtım ve reklam  olmadan bir firmanın pazarda yer bulabilmesi ancak, hiçbir yerde bulunmayan bir ürünü üretebilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bilindiği gibi, günümüzde böyle bir ürün yoktur. Her şey üretilmekte ve bin bir çeşit ve birbirinden farklı bileşenlerle piyasaya sürülmektedir.

Arşiv

Etiketler