Reklamın genel anlamda amacı; Tanıtımın yapılacağı hedef kitlelere bir ürün mal veya bir hizmetle ilgili bilgi vermek ürüne, markaya, hizmete ve firmaya karşı tüketici hedef kitlelerde olumlu bir düşünce yaratmayı sağlamaktır. Diğer bir tanımla, doğrudan satış,kar sağlamak ve işletmelerin marka değerini yükseltmeye yönelik hedef kitlelerle iletişim kurmaktır. Buna göre; tüketicilerde satın alma isteği yaratarak hedef tüketicilerin alışkanlaıklarını değiştirmeyi ve onları satın alma eylemine yöneltmeyi amaçlamaktadır. Reklamın ana amacı; işletmelerin zorlu rekabet ortamında pazara sunduğu ürünün, malın ve hizmetin geniş kitlelere ve farklı gruplaratanıtılmasını ve satılmasını sağlamak ya da satışı devam eden bir malın, ürünün Pazar payını artırmaktır. Tanıtımın satış hedeflerini kısa vadede ve uzun vadedeki hedefler olarak iki bölüme ayırabiliriz. Kısa vadede reklam, tüketici ve hedef kitlelerde mal ve ürün hakkında olumlu kanaatler oluşturarak kısa bir sürede o mal, ürün veya hizmeti satın alma eylemi yaratmaya çalışır. Uzun vadede ise işletmeler tanıtım faaliyetleri sonucunda ürettikleri, sattıkları mal yada hizmetleri tüketiciye tanıtarak, hedef kitlelere sağlayacağı faydaları göstererek o mal ve hizmete karşı toplumda devamlı bir talep yaratmayı, firmaların marka değerini yükseltmeyi amaçlar. Reklamın ortak amaçları şunlardır; Tüketiciyi ya da hedef kitlelere ürünü tanıtmak ve ürünü almaya ikna etmek, İşletmelerin ürünlerini Toptan ve perakende satış yapan bayilere yardımcı olmak, Mal ürün ya da hizmetlere karşı degişik gruplarda talebi artırmak, Hedef kitle ile iletişim, Firmanın saygınlığını ve marka değerini arttırmak, Tüketicileri ürünü, malı denemeye ikna etmek, Malın kullanımını arttırmak tüketci alışkanlıklarını değiştirmek, Tüketicileri mal ve ürün kullanımı hakkında eğitmek, Ürün hakkındaki olumsuz izlenimleri ortadan kaldırmak,

Arşiv

Etiketler