Reklam sektörü birbirinden farklı reklam uzmanlarını çalıştırmaktadır. Reklam metin yazarları, grafikerler, tasarımcılar, piyasa araştırmacıları, müşteri temsilcileri, pazarlama iletişimcileri, iletişim uzmanları, sanat yönetmenlerini, yaratımcı direktörleri v.b. gibi mesleklerin çalıştıkları, reklam sektörü olmaktadır. Bununla birlikte, reklam ürün ve malzeme üretiminde çalışanları, uygulama ustalarını çalıştırmaktadır. Bir insanın reklamcı olması, reklam sektörünün her hangi bir alanına yönelik yatkınlığıyla ilgilidir.

Bu noktada, reklam sektörünün herhangi bir alanı, kişiye yakın geliyor ve kendine güveniyorsa, öncelikle o alanla ilgili eğitimlerin verildiği kurum ve kuruluşların araştırılarak, ihtiyaç olan eğitimlerin alınması gerekmektedir. Bunlar halkla ilişkiler bölümleri, pazarlama iletişimi bölümleri, reklam ve halkla ilişkiler bölümleri v.b. olmaktadır. Bunlar yüksek eğitim kurumlarının bölümleridir. Fakat özel sektör de, bu çeşit eğitimleri verebilmektedir. Eğer bir yüksek eğitim kurumunun eğitimini alma imkanı söz konusu olamıyorsa, özel sektörün eğitim kurumlarından bu çeşit eğitimler alınabilir.

Eğitimin alınması tek başına yeterli olmamaktadır. Çünkü reklamcılık, farklı yetenekleri ve pratik bilgilerin olmasına ihtiyaç duyan bir sektördür. Dolayısıyla eğitimin ardından, bir reklam ajansında belirli bir süre çalışmayı gerekli kılmaktadır. Hem eğitim, hem de pratik deneyimlerin alınması, kişinin ilgili alanda ki yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Bir reklamcı gibi düşünmeyi ve üretmeyi öğrenmektedir. Yaratıcılığı öğrenmektedir, farklı olanı bulmayı ve sunma biçimlerini öğrenmektedir. Tabi bu süreçlerin hepsi, reklam sektöründe olan, bazı meslekler için geçerli olmaktadır. Bir tabela ustası da reklam sektöründe çalışmaktadır. Eğer seçilen meslek türü, metin yazarlığı, sanat yönetmeni, tasarımcı, halkla ilişkiler, piyasa araştırmacısı olması durumunda, yukarıda anlatılanlar geçerli olmaktadır. Bunların dışında kalan meslekler için, aynı şeyler geçerli olmamaktadır.

Bunların dışında bir tabela ustası, tabela üretimi yapan iyi bir ajansta çalışmaya başlayarak, bu işi öğrenebilmektedir. Eğer reklam tasarımlarının baskı alanında çalışılacaksa, bir matbaaya girip veya baskı işlerini yapan bir ajansa girip, oradaki çalışma biçimini veya baskı süreçlerini öğrenilebilmektedir. Ayrıca yüksek eğitim kurumları ve özel sektörde ki bazı eğitim kuruluşları, bu alanda da (matbaacılık) eğitim vermektedir. Görüldüğü gibi bazı meslekler eğitime ihtiyaç duymakta hatta zorunlu kılmaktadır. Üstüne bir de pratik deneyim istemektedir. Fakat bazı meslekler de sadece deneyimi gerektirmektedir.

Reklamcı demek, aslında reklam sektörünün üst düzey mesleklerinde çalışan kişi anlamında kullanılmaktadır. Yani bir ajansın, sanat yönetmeni, reklam metin yazarı, art direktörü,, tasarımcıları v.b. olmaktadır. Burada, bu kişiler, reklamın bütün eğitim süreçlerinden geçmektedirler. Ayrıca, uzun seneler, tam hizmet ajanslarında veya bağımsız olarak pratik deneyimler kazanmışlardır.