Girişimci olabilmek için, Pazar ortamının iyi araştırılmış olması gerekir. Aklınızdaki fikirle ilgili olarak çalışan, aynı iş üzerinde çalışan, firmaların varlığı veya yokluğu, varsa bunların Pazar durumu, çevresel bütün pazarlama koşullarının araştırılması gerekir. Ondan sonra, aklınızdaki iş fikriyle ilgili, pazarın açıkları, girebileceğiniz pazarlar, küçük veya büyük, orta, onların araştırılması, dağıtım kanalları veya satış noktalarının bulunması işi kolaylaştıracaktır. Girişimci, kurmak istediği işle ilgili pazarı ve pazarın değişkenlerini araştırmalıdır. Güven ve sorumluluk duygularına sahip olması, işin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini getirecektir. Bunların dışında, girişimcinin çevresindeki ilişkileri, mümkün olduğu kadar geniş tutması ve bunların çıkar gruplarından oluşması, işe başlama aşamasında işe yaracaktır. Bunlara ek olarak, çeşitli referanslara sahip olması da gereken özellikler arasında bulunmaktadır. Kendi sermayesi, sermaye oluşturabilecek kişiler veya ortamların tespit edilmesiyle, işi kurmaya başlamak için yeterli sebeplerdir. İş kurulduktan sonra, müşteriler ile uzun vadeli ve kalıcı ilişkiler kurulmaya çalışılır. Pazara girildiğinde, eğer tutarlı bir yol izlenip, işlerin düzenli bir şekilde yapılabilmesi sağlanırsa, az ya da çok pazarda yerinizi aldınız demektir. Müşterilerle olan ilişkiler, yakın çevreyle ilişkilerden farklı olmamalıdır. Yani doğal ve rahat olmalı, gerilimli olmamalıdır. İş yerinde de bu tip bir ortam oluşturulmalıdır. Bu her zaman için, daha fazla iş yapmanızı sağlar. Müşteriye, arzularını, isteklerini, beklentilerini gerçekleştirebilme düşüncesinde ve arzusunda olduğunuzu göstermeniz, onların size daha sıcak bakmasını sağlayacaktır. Bazen bunlar çok konuşmadan da yapılabilir. Çok konuşmak hiçbir zaman çok olumlu sonuçlar vermez. Bıktırarak veya bir an önce, böyle bir ortamdan kaçması gerektiğini düşündüğü için, satın alma davranışını göstermesi bir kazanç değil, daha çok bir kayıptır. Bu yüzden, onu sıkmadan, mutlu olmasını sağlayacak iletişim biçimini tespit edip buna göre davranmak gerekir. Sadece müşterinin isteklerini, arzularını gerçekleştirme isteğinden kaynaklı davranışlar, onun kazanılmasını sağlar. Bununla birlikte, girişimci yaptığı işe inanmalı, üretimine ve mamullerinin faydalarına inanarak pazarlama iletişimi yürütmelidir. Bu onun müşterileriyle olan ilişkilerinde, başarılı olmasını sağlayacaktır. Girişimcinin işleri, satışları, çalışanları, firma çevresindeki fayda gruplarını, pazarı sürekli izlemesi gerekmektedir. Olan en ufak bir değişimde de, bunlara yönelik çözümler veya yeni yollar üretmelidir. Sürekli izleme, olabilecek veya doğabilecek riskleri önceden görebilmeyi sağlar. Bununla birlikte, yapılması gerekenlerin görülmesini kolaylaştırır.

Arşiv

Etiketler