Hem pazarlamanın hem de reklamın amacı, müşteri çekmek veya tüketicinin ilgilenmesini sağlamaktır. Bu ise, geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen tartışma konularından bir tanesidir. Bu konunun, her zaman güncel olmasının tek nedeni de, ekonomik sektörlerin ilerlemesi sonucu, toplumun sürekli değişmesi, yeni yapılanmalara sahip olmasıdır. Bununla birlikte toplum bireylerinin diğer bir değişle tüketicilerin veya müşterilerin isteklerinin, arzularının, beklentilerinin, beğenilerinin de bu değişimleri takip ederek, her geçen gün farklılık göstermesi olmaktadır. Durum böyle olunca, hem pazarlamanın hem de reklamın sürekli tüketicilerin veya müşterilerin durumu analiz etmeleri gereğini ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde, tüketici analizleri bilimsel tekniklerle yapılırken, hem onlardan hem de bugüne kadar olagelen, ünlü pazarlamacıların veya reklamcıların deneyimlerinden çeşitli sonuçlar çıkmaktadır. Buna göre müşteri nasıl çekilir konusu, pek çok yönden aydınlatılmış olmakla birlikte, hala değişime devam eden toplum ve bireylerinin gözlemlenmeye ve her seferinden yeniden analiz edilmeye ihtiyaçları vardır. Ama genel anlamda yapılması gereken önemli konular buna rağmen bulunmaktadır.

Öncelikle, müşterilerin veya tüketicilerin kimler olabileceğinin tespit edilmesi yani hedef kitlenin belirlenmesi gerekmektedir. Hedef kitlenin özelliklerinin incelenmesi, onlara karşı uygulanabilecek taktikler konusunda, fikirlerin oluşmasını sağlayacaktır. Hedef kitlenin özellikleri belirlendikten sonra, onlara ulaşma yollarının tespit edilmesi gerekmektedir. Belirlenmiş olan müşterilere, hangi yollarla ulaşılacaktır. Kitle iletişim araçları, açık hava reklamları, yüz yüze müşteri temsilcileriyle veya internet yoluyla v.b. hangisi veya nasıl? Bunlar tespit edildikten sonra, elimizde ulaşmak istediğimiz müşteri profili yani müşterilerin özellikleri ve onlara ulaşma yolları bulunacaktır. Müşterilerin özelliklerinden, en etkili olanın seçilmesi, bunlardan sonra yapılması gerekendir. Belirlenen müşteri özelliklerinden, kullanılacak olan özelliğin, satılan ürün veya hizmetle birebir örtüşmesi gerekmektedir. Ürün veya hizmeti onlara sunarken, müşterinin kullandığımız özelliği, ona sunduğumuz ürün ve hizmetin özelliğinden farklıysa, onun dikkatini çekmek zor olacaktır.

Kullanacağımız özelliğin seçilmesinden sonra, müşteriye bunun nasıl sunulacağı konusu gelmektedir. Bu, reklamın uzmanlık alanına giren bir konu olmaktadır. Belirlenen hedef müşteri kitlesinin, kullanabileceğimiz özelliklerinden biri, sattığımız ürün ve hizmet özellikleriyle örtüşmekteydi. Bundan sonra, ürün ve hizmeti müşteriye sunarken, belirlenen müşteri kitlesinin, diğer özellikleri yani arzuları, istekleri, beğenileri, sahip olmak istedikleri gibi unsurları, bu özellikle bağdaştırarak sunmamız gerekmektedir. Müşterilere sunduğumuz ürün ve hizmet onlara ulaştığında, avantajlarından yararlanmalı ve bu avantajlar onların istedikleri şekilde olmalıdır. Müşterilere ürünü veya hizmeti anlattığımız bilgiler doğru ve anlaşılır olmalıdır. Müşteriler bize kolaylıkla ulaşabilmeli ve iletişim kurabilmelidirler. Karşılıklı etkileşim içerisinde, ürün veya hizmetin alımında, kullanımında, ürün veya hizmetle ilgili yaşadıkları sorunlarda müşterilerin karşılık bulabilmesi, onların kazanılmasını sağlamaktadır.

Arşiv

Etiketler