\"\"Yeni gelişen Mobil reklamcılığın, yasal düzenlemeleri henüz netleşmiş değil. Kimse neyin nasıl uygulanacağının bilgisine net olarak sahip değilken, firmalar, reklam ajansları ve medya, mobil alanını, reklamcılığın bir uzantısı gibi görmektedir. Ayrıca operatörler de reklam alanının burada kullanılmasını bir gelir fırsatı gibi görmektedir. Burada her iki hedef kitle, her iki sektör için aynıdır. Bu noktada her iki sektörün, ortak bir yaklaşıma sahip olmaları için, çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu konuda çalışan her bir oyuncu, reklam sektörüne değer katmaktadır. İçerik sağlayıcılar ise kullanıcılarının istediği, bütün yaratıcı özellikleri barındırmaktadır. Ama multimedya bağlamında güven duyulan bir operatör bulunmazsa, bu içerikler ulaşılmaz olmaktan öteye gitmiyor.

Bu noktada operatörlerin tanıtımlarının geldiği yer görülmese de aboneleriyle iletişimleri kanıtlanmıştır. Bu tanıtımlar, cep telefonlarında, zihinlerinde bulunmaktadır. Bu operatörlerin her biri, bu açıdan değerlendirildiğinde marka olmuşlardır. Bunlara güven duyuluyor, faturalarına güveniliyor, hizmet kalitelerine, spam, risk içeren verilere engel çalışmalarına güven duyuluyor. Peki bu operatörler gerçekten abonelerine gelişmiş teknolojiyi sunuyor mu? Günümüzde, multimedya hizmetleri kapsamında, hızlı, hedeflere uygun, kitlelere hitap edebilir düzeyde ve güncel tutulabiliyor.

Bu anlamda operatörlerin, hızlı bir içerikle zamanında teslim yapmaları, firmalarını ve hizmet kalitelerini korumanın ötesinde bir iş yapmalarını gerekli kılmaktadır. Yatırım getirilerini ispatlamak zorunda kalacaklar. Abonelerinin neleri takip ettiklerini bilmek zorunda kalacaklar. Bunun yanında, tüm abone tiplerinin, faaliyetlerini, virüs takiplerini, hizmet tercihlerini öğrenebilen operatörler diğerleri ile aralarında fark yaratacaklardır.

Arşiv

Etiketler