Satış üzerindeki etkilerine dair kesin veriler elde etmek mümkün olmasa da, mobil reklamlara ayrılan pay her geçen yıl artıyor. ABD Reklamcılar Derneği ve Mobil Reklamcılık Derneği tarafından yapılan araştırmanın sonuçları gösteriyor ki, markaların mobil reklamlara ayırdıkları pay 2011'de de artış gösterecek.

Reklamcıların yüzde 88'i, geride bıraktığımız 2010 yılına göre yüzde 66'lık bir artışla mobil reklam uygulamalarında aktif olacaklarını belirtiyorlar. Bunların dörtte üçü bu reklamlara harcayacakları payı yüzde 59 oranında arttırmak hedefinde. Araştırma katılımcılarının yüzde 53'ü mobil reklamların bir şekilde etkili olduğunu ifade ediyorlar.

Yapılan araştırmadan ortaya çıkan sonuç, mobil reklamların uzun vadeli kullanıldığı takdirde olumlu sonuçlar yarattığı. Yeni bir mecra olması nedeniyle de mobil reklamın etkilerine dair ölçülmüş kesin sonuçlar mevcut değil.  

Arşiv

Etiketler