Reklam kampanyalarının tasarlanması esnasında, kullanılacak fikri bulmak için, yoğun çalışmalara başlanmaktadır. Sürekli reklam fikri araştırılmakta, üzerine düşünülmekte yaratıcı bir reklamın oluşturulması için kullanılacak unsurlar aranmaktadır. Kim bilir, geçmiş zaman içerisinde, belki de orada burada görülen pek çok görüntü, fikir, malzeme, reklamın herhangi bir yerinde kullanılabilecek bir ayrıntı markayla bütünleştirilmiş, onu çağrıştırmıştır. Bunu şu şekilde kullanabilirim denmiştir. İşte zaman içerisinde görülen, bulunan bu tip fikirlerin dosya haline getirilmesi, işi oldukça kolaylaştırmaktadır. Pek çok reklamcı veya marka sahibinin bu tip deneyimleri bulunmaktadır. Zamanı geldiğinde bu tip fikirlerin, tespit edilmiş reklamın amaçlarıyla uyum sağlaması halinde, çok daha kısa bir sürede, uygun reklam fikrinin veya önemli bir unsurun kullanılmasını sağlamaktadır. Zamanı geldiğinde reklam fikirlerinin bulunması, çoğu zaman zor olabilmektedir. Bütün işlerde olduğu gibi bazen, ihtiyaç olduğunda bir türlü gerekli şey bulunamaz. Fakat zaman içerisinde, her hangi bir arayış söz konusu değilken, bir yerde markayı çağrıştıran, onun özelliklerinden, bileşenlerinden biriyle örtüşebileceği düşünülen bir unsur, çok daha sağlıklı olmaktadır. Çünkü o zamanlarda insan, sürekli bir arama halinde olmadığı için, markayı çağrıştıran fikir, uygunluğu ve markayı andırmasıyla insanın karşısına çıkmaktadır. Arama halindeyken, pek çok unsur bir şeylerle ilişkilendirmeye çalışılmaktadır. Yani bu noktada bilinçli bir gayret sarf edilmektedir. Aslında bu durum önemli bir riski de barındırmaktadır. Bilindiği gibi reklamcıların zekâsı ve bilinci normal insanlardan farklı çalışmaktadır. Bu farklılık bazen, tüketicilerin algıları konusunda doğru kararları, kullanılabilecek uygun fikirleri bulmalarında hataların yapılmasına neden olmaktadır. Reklamcının özdeşleştirebildiği unsurlar verebileceğini düşündüğü duygu, düşünce ve hisleri veremedikleri görülmektedir. Tüketici, reklamcı gibi düşünmemiştir. Bunun, birbirinden farklı pek çok sebebi bulunmakla birlikte, en önemlisi, reklamcının çok iyi yani profesyonel olduğunu düşünürsek, yoğun aramalar esnasında ki kendi algılarının yoğunluğu, tüketici algısını karıştırmasına neden olup yanılgıya düşmesine yol açması olmaktadır. Zaman içerisinde kendiliğinde ortaya çıkan uygun fikir veya kullanılabilecek malzemelerde böyle bir durum söz konusu değildir. Reklam fikri o an için aranmadığından dolayı, kafa başka şeylerle meşguldür. Fikir veya malzeme marka ile uyumuyla, andırması ve çağrıştırmasıyla reklamcının karşısına kendiliğinden çıkmaktadır. İşte bu tip durumlarda, bunlara yönelik oluşturulacak bir dosya işi kolaylaştırır. Zaten, reklam kampanyasıyla ilgili araştırma halinde olunduğu için, bulunan diğer unsurlarla dosyadaki fikirlerden çok güçlü reklam temaları, kullanılacak görüntü malzeme, kişi v.s. çıkabilmektedir.

Arşiv

Etiketler