Bir ürün veya hizmetin marka haline gelmesi, insanların onu bilmeleridir. Ürün veya hizmetin isminin bilinmesi, tanınması onun marka olması anlamında gelmektedir. Yani bir çeşit şöhret anlamına gelmektedir. Günümüzde, etrafımızı saran yüzlerce marka vardır. Hatta etrafımızdaki her şey markadır. Giysilerimiz, aldığımız hazır gıdalar, evdeki yemekleri pişirmek, yemek yemek için kullandığımız mutfak gereçleri, bindiğimiz otomobiller, önlerinden geçtiğimiz firma binaları, içtiğimiz suya kadar her şey markadır. Bir ürün pazara gireceği zaman, onun isim yapması, tanınması, gireceği Pazar tarafından kabul edilme sürecidir. Reklamın aracılığını kullanarak, firmalar, ürün ve hizmetlerinin insanlar tarafından bilinmesini sağlarlar. Marka haline gelmiş bir ürünün ilk etapta iyi ya da kötü olarak bilinmesi önemli değildir. Markanın ilk etapta iyilik veya kötülükle bir ilgisi yoktur. Marka ilkin nötr haldedir. Firmalar, ürün ve hizmetlerinin bilinmesini, tanınmasını sağladıktan sonra, onunla ilgili imaj çalışmaları yapmaya başlamaktadırlar. İşte bir ürünün iyilik veya kötülükle ilgili bu noktada başlamaktadır. Çünkü imaj, insanların ürün hakkındaki düşüncelerini belirlemektedir.

İmaj, bir ürünün, bir hizmetin, bir kişinin nasıl bilindiği sorusuna verilen cevaplardır. Firmaların ürettikleri ürün ve hizmetlerine ilişkin imaj çalışmaları yapması, çok satmayı amaçlamalarından kaynaklanmaktadır. Bu noktada tüketicilerin, ürünü beğenmelerini, hayran kalmalarını, onu istemelerini, ikna olmalarını sağlamaya çalışmaktadırlar. İşte burada ürünün, dış görüntüsü, kalitesi, faydaları, zararları o ürünün imajını oluşturur. Bu noktada ürünü veya hizmeti tanımlayabilecek, işaret, ibare, bir harf v.b. unsurlarla ürün arasında bağlantı kurmaya çalışan firmalar, bu bağlantının mümkün olduğunca etkili olmasını sağlamaya gayret ederler. Bu etki genellikle psikolojik bir etkidir. Çünkü insanların en çok hatırlayabildikleri konular, onların psikolojisini herhangi bir yönde etkileyenlerdir. Firmalar, daha sonra uzun vadede insanların güvenini kazanma çabalarına girmektedirler. Psikolojik etkilerde ürün ile insan arasında, özellikle son zamanlarda duygusal bağların oluşturulmasına çalışılmaktadır. Bu durum hem ekonomik pazarın geldiği son nokta itibariyle gerekli olmakta hem de insanların ürün veya hizmet seçme olayının haddinden fazla artmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Fakat burada önemli bir nokta, ürün veya hizmetle, insanlar arasında oluşturulmaya çalışılan duygusal bağların ürünü veya hizmeti ifade etmesidir. Kimi ürün reklamlarında, duygu bağlantıları, ürünün satışlarını arttırmaktan çok insanların sosyal yaşantısındaki hal ve hareketlerini değiştirmekte, firmaya veya ürüne bir faydası dokunmamaktadır. Ürünün imajı oluşturulurken, kurulan bağların ürünü veya hizmeti satın alma olayını tetiklemelidir. İnsanlar ürünü görünce veya duyguyu hatırlayınca satın alma davranışını da yapmaları gerekmektedir.