Marka, standart bir tanımlamayla bir mal ya da hizmeti diğerlerinden ayırmaya yarayan isim başta olmak üzere, sembol, şekil, terim, renk gibi unsurların bir ya da birkaçının birleşimidir. Bir marka mal ya da hizmet üreticisinin / sunanın imaj ve görüntüsünü tüketicilerin zihinlerinde şekillendirir ve marka kavramı tüketicilerin bir üründen etkilenmelerini sağlayan bütün özellikleri taşır. Bir üretim sürecinin sonucunda ortaya çıkan her mal – hizmetin bir markası vardır. Ancak bir ürün ismini sadece bir isim olma özelliğinden çıkartarak markalaşmak farklı aşamalardan oluşan bir süreçtir.

Markalaşma kısaca, bir mal – hizmetin tüketicilere marka olarak benimsetilmesi ve hedef kitlede var olan marka bağlılığının arttırılmasıdır. Bu süreçte mal ya da hizmetlerin tasarım aşamasından kullanım sonrası geri bildirim alınması sürecine kadar görevli olan bütün birimlerin uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerekir. Markalaşma çalışması yapılacak bir ürünün pazarda yeterli düzeyde talep ediliyor olması gerekir. Bu talep ve fiyat arasındaki dengenin markalaşma sürecindeki çalışmaların kazançlı hale getirilebilecek şekilde iyi kurulmuş olması gerekir. Markalaşma çalışmaları yaparken, ürünlerin kalite ve fiyat açısından dengeli olması, ürünün niteliklerinin markaya yansıması ve kolay tedarik edilebilmesi gerekir.

Markalaşma ve markayı yönetme o bir ürünün tüketiciler tarafından algılanan ya da finansal değerini arttırmak için pazarlamanın içerdiği bütün yöntemleri doğru şekilde kullanabilmeyi gerektirir. Bir marka adının seçilmesiyle başlayan süreç, müşterilerde bağlılık arz edecek bir kalıcı ya da uzun soluklu imaj oluşturulmasına kadar gider. Marka adlarının ya da amblemlerinin seçimi, hizmet verilen ya da verilmesi planlanan pazarlara göre belirlenmelidir. Yerel bir markanın uluslararası pazarlarda sıkıntılarla karşılaşmaması için marka adını en baştan doğru şekilde seçmesi gerekir. Ayrıca özellikle kullanılan şekil ya da renk ya da isimlerin taşıdığı sözsüz mesajlara dikkat edilmelidir.

Marka olmak, markalaşmak, marka değerini arttırmak küçüklü büyüklü birçok firma tarafından telaffuz edilir. Ancak günümüzün rekabet koşulları içinde bu süreci yönetmek noktasında yoğun bir iletişim ve kurumsallaşma sürecinin gerçekleştirilmesi gerekir. Özellikle değişen, gelişen, çeşitlenen mecralar açısından iletişim her zamankinden daha fazla önem taşıyan bir unsur olarak karşımıza çıkar. Müşteri sadakatini kazanmak, onları memnun etmek ya da onlara bir imaj sunmak yeterli değildir. Markalar günümüzde yeni tüketiciler kazanmak kadar, mevcut tüketicileri korumak için de çalışıyorlar çünkü var olan tüketicileri korumak, yenilerini kazanmaya çalışmaktan daha az çaba gerektiriyor. Özellikle sosyal ağları aktif olarak kullanan markaların bu alanlarda tüketicileriyle kurdukları doğru iletişim onlara daha fazla değer katıyor çünkü tek yönlü geleneksel iletişimin yerini çoktan etkileşimli iletişim almış durumda.

Arşiv

Etiketler