Stratejik marka analizinin önemli bir parçası olan logoyu kısaca bir ürün, firma ya da hizmetin isminin harf ve resimsel öğeler kullaılarak sembolleştirilmiş hali olarak tanımlayabiliriz. Logo, harflerle yapılır ve bir ticari malı ya da herhangi bir nesneyi tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarar. Logo amblem ile karıştırılmamalıdır, logonun en önemli özelliği firmanın ayırd edici özellikleri yanında ismini de yansıtmasıdır. Logoda fontlar kullanılır. Bu fontlar mevcut fontlardan seçilebildiği gibi yeni fontlar ile de tasarlanabilir.
Başarılı bir logo tasarlamak için dikkat edilmesi gereken çeşitli unsurlar vardır;

•Logo mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşmalı, anlaşılması ve hatırlanması kolay olmalıdır.

•Logo mevcut baskı ve kesim tekniklerinde kolayca kullanılabilir olmalıdır. Boyutları değişse de, kalitesinde bir eksilme olmamalıdır. Her yüzeye uygulanabilir olmalıdır.

•Logo tasarımcısını değil, ait olduğu ürün ya da firmayı yansıtmalıdır. Bir tasarımcının elinden çıkan logolar, kullanıma geçtiği andan itibaren ürün ve firmaya ait bir değer haline gelir. Dolayısıyla tamamen onları yansıtmalıdır. Logo çalışmasına konu olan ürün ya da firmanın vizyon ve misyonu iyi analiz edilmeli, tasarım esnasında kurumun kendini nasıl tanımladığı göz ardı edilmemelidir.

•Logoda simge kullanılıyorsa eğer, bu simgenin kültürel anlamları araştırılmalıdır. Global firmaların logo tasarım çalışmalarında, kültürlerin renklere, sembollere yüklediği anlamlar hakkında detaylı bilgi mutlaka edinilmelidir.

•En önemlisi tasarlanan logo özgün olmalı, başka bir marka, ürün, firma ya da kurumu çağrıştırmamalıdır. Kopyalanan ya da başka logolardan esinlenilmiş olan logolar ürün ve firmaları ciddi zararlara uğratabilir.

Ülkemizde başarılı logolara örnek olarak Sabancı Holding’in kullandığı mavi bir daire içerisine beyaz harflerle ya da tam tersi şekilde beyaz zemin üzerine mavi harflerle yazılmış “SA” ekini verebiliriz. Yatırım ve ortaklıklara eklenen bu takı gerçekten Sabancı Şirketler Grubu’nun simgesi haline gelmiştir. Teknosa, Avivasa, Enerjisa, Carrefoursa ilk akla gelen örnekleridir.

Apple firmasının ısırılmış elması, Mercedes firmasının ünlü yıldızı, Peugeot’un aslanı ilk akla gelen dünyaca ünlü logolardandır. Logolar imaj tazeleme çalışmaları çerçevesinde değişime uğrayabilir ancak bu değişimler genelde temel tasarımdan çok fazla uzaklaşmaz.