Ürünün marka olabilmesi için olmazsa olmazıdır slogan. Ürünün, daha tanınır ve çabuk hatırlanır olmasında en etkili araçtır. Tüm başarılı reklamcıların “Slogan nasıl olmalı?” sorusuna verdiği cevap aynıdır: slogan; anlaşılır, keyif verici ve içerdiği mesajı hedef kitleye en net şekilde anlatmalı. Dünyada ve Türkiye’deki marka sloganlarını sizler için derledim, markaları hangi sloganlarla hatırladığımızı araştırdım.

Türkiye’deki birçok büyük marka, isminin yanında sloganını da hatırlatmayı başarabiliyor. Bu markalardan biri Şüphesiz ki Arçelik. Özel günler için ayrı ayrı hazırladığı mottolarının dışında, sürekli hatırladığımız sloganı: “Arçelik demek, yenilik demek”

Slogan, akılda kalıcı ve hatırlanabilir olmasının dışında firmanın vizyonuyla ilgili de net mesajını veriyor. Tüm yeniliklerin Arçelik’te olduğu mesajını veren slogan, şimdilerde “Yeniliği tasarlar” sloganıyla değiştirildi. Her iki sloganda da ‘yenilik’ kelimesi vurgulanıyor.

Aslında büyük markalar için slogan değişimi oldukça riskli bir durumdur. Tüketicinin yıllardır duyduğu, markayla özdeşleştirdiği slogan tamamen değiştiriliyor ve yerine başka bir slogan getiriliyor. Yeni slogan için yeterli reklam desteği verilmez ya da tüketici yeni sloganı sevmezse, firma için ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Neyse ki büyük markalar, kendilerine yeterli reklam alt yapısı oluşturuyor da, kurumsal yapısını bile yenilese gereğince tanıtımını yapabiliyor.

Yıllardır markasıyla özdeşleşen sloganını yenileyen bir diğer marka da Nike oldu. 25 sene boyunca, tüketicilerinin karşısına “Just Do It” sloganıyla çıkan Nike, bu sene sloganını “Get High” yaptı. Hala o bilindik sloganıyla hatırlanan Nike, yeni sloganını tüketiciye alıştırmak için oldukça çaba sarfedeceğe benziyor. Yaratıcı Reklamcılık kitabının yazarı L. Whittier, sloganların sürekli değiştirilmemesi gerektiğini, sloganda devamlılığın esas olduğunu söylüyor. Bu yüzden markalar için slogan değişikliği büyük riskler de taşımıyor değil.

  

Adıyla birlikte hemen sloganını hatırladığımız bir diğer marka ise Nokia. “Connecting People” sloganıyla vizyonuna uygun, hedef kitlesine net mesaj veren ve kendine sade bir slogan yaratan Nokia, yıllardır tüm dünyada bu sloganı ile hatırlanıyor. En başarılı reklam sloganlarından biri de Coca Cola’nın “Hayatın Tadı” cümlesiyle, ürünün lezzetini ön plana çıkarmaya yönelik çalışmasıdır. Nokia, Coca Cola ve Nike tarafından yaratılan bu sloganlar, tüm dünya reklamcılarının tam puan verdiği sloganlar arasında.

Bana göre Türkiye’de de oldukça başarılı reklam sloganları var, bunlardan bazıları:

Lassa: “Sağlamsa Lassa”

Arko Krem: “ En değerli giysiniz, cildiniz”

Tefal: “Ne varsa sende var”

Turkcell: “Hayat paylaşınca güzel”

Burger King: “Ateş seni çağırıyor”

Efes Pilsen: “Bira, bu kapağın altındadır”

Markanın vizyonuyla uyumlu ve mesajını oldukça net veren sloganlar, her zaman daha akılda kalıcı ve hatırlanabilir olduğundan, bizler en çok bu kriterlere uyan markaların sloganlarını hatırlıyoruz. Sloganın sürekliliği, reklamlarla desteklenmesi, kısa ve net olması marka sloganlarının hatırlanmasında en büyük paya sahip.