Marka imajı, işletmenin fiziksel ve fonksiyonel farklılıklarından çok psikolojik farklılıklarını ortaya çıkaran bir süreçtir. İmaj, markanın, ürünün, tüketiciler tarafından algılanma biçimidir. İşletmeler bir markanın, ürünün, firma adının imajını reklamlar vasıtayla yaratmaktadır. Günümüzde kuruluşların fiziksel ya da fonksiyonel farklılıklardan çok, psikolojik farklılıklar yaratmak istemesinin temel nedeni, pazarda bulunan üretici firma, kurum ve kuruluşların çokluğu, bunların binlerce ürün veya hizmet üretiyor olmasıdır. Tüketicilerin ihtiyacından fazla, ürün ve hizmetin üretilmesi, bunların hepsinin satılmasının gerekliliği, ürün ve hizmetlerle tüketiciler arasında, psikolojik bağların oluşturulmasına önem verilmeye başlamasını getirmiştir. Buna yönelik olarak marka kişiliği oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu seçenek marka imajının boyutlarından biridir. Bu noktada, insana dair duygu ve düşünceler, davranışlar markaya taşınmaktadır.

Marka imajı çalışmaları, tüketicilerin kendilerinde olan pek çok unsuru, markada da varmış gibi düşünmelerini sağlamaktadır. Bütün bu düşünce ve hisler, genellikle reklam mecraları kullanılarak tüketicilere verilmektedir. Marka ile tüketici arasında kurulan duygusal bağlar, yani psikolojik bağlantılar, tüketicinin ürünü, markayı, hizmeti, işletmeyi benimsemesi, kendi yaşamının bir parçası haline getirmesini sağlamakta ve böylece marka bağımlılığı yaratılmaktadır. Bu bağımlılık, insanın, yaşamı boyunca aynı markayı sürekli yaşamında tutmasını getirmektedir. Diğer bir ifadeyle, markaya uzun soluklu satış yaptırmaktadır. Marka imajında kullanılan, insana dair psikolojik bağlantılar dediğimiz unsurlar nelerdir, sorusuna verilecek en kısa cevap ise; coşku, mutluluk, hüzün, aşk, sevgi, heyecan, haz, hareketlilik, canlılık, neşe, huzur, erotizm v.b. olmaktadır. Bunların markalarla ilişkilendirilme biçiminde ise, ürünün veya hizmetin, markanın satın alınması halinde, bu tip duygu durumlarını yaşayabilecekleri mesajları verilmektedir.

Aynı zamanda markaların satın alınması halinde, toplumsal veya yaşamsal standartların, tüketicinin çevresince daha iyi algılanacağını, tüketiciye yönelik çevre tepkilerinin hayranlık, kıskançlık, özlem, beğeni ve sempati gibi durumlardan birini sağlayacağına yönelik mesajlar verilmektedir. Markalar ile tüketiciler arasında psikolojik bağların yararı, ilk denemelerde sonra ortaya çıkmıştır. Zamanla işletmeler, bu tip reklam içeriklerine daha fazla önem vermiş ve gerçekten de tüketicilerde, marka yaşam standartlarını ortaya çıkarmıştır. Tüketicilerin her birinin kendini yakın hissettiği, kendisiyle bütünleştirdiği bir marka bulunmaktadır. Bu ve yukarıda bahsedilen, pazarın bugün geldiği noktalar itibariyle, marka imajının önemi gittikçe daha fazla önemsenmiştir. Bu hem firmaların satış yapmalarını hem de kendine sadık, sürekli bir tüketici kitlesinin oluşmasını sağlamıştır.