Kurumsal reklam, kurumların faaliyetlerini ve kendilerini tanıtma amacıyla yaptığı çalışmalardır. Kurumsal imajı ortaya koymak, kuruluşun sosyal alanda duruşunu belirtmek ve kuruluşa destek sağlamak amacıyla kurumlar reklam yapma yoluna gider.

Kurumsal reklamlar Türkiye'de en çok haberleşme, finansal hizmet, otomotiv, tekstil, gıda, teknolojik ürünler ve mobilya gibi sektörlerce yapılıyor. Bankalar ve GSM operatörleri reklam pastasının bu alanda en itibarlı müşterileridir. Kurumların daha çok imaj reklamlarına önem verdiğini görüyoruz. Genelde kuruluşlar markanın imajını yenilemek, iyi niyet oluşturmak, yıl dönümü ya da başarıyı duyurmak ve mali piyasalarda dikkat çekmek gibi amaçlar için reklamları kullanırlar.   Geleneksel olarak kuruluşlar, reklamı daha çok ürünlerini satmak için tercih eder. 20. yüzyıl başlarından itibaren özellikle Amerikalı şirketler kurumsal reklamcılığa çok önem vermiştir. Örneğin bu alanda reklamı etkin olarak kullanan sektörlerden sigorta şirketleri ve bankalar ürünlerinden çok imajlarını güçlendiren tanıtımlara önem vermiştir. Örneğin ABD Demiryolları 1920'de kurumsal reklamlar yapmış, üründen çok kendini tanıtan, imaj oluşturan kurumsal reklamcığın ilk örnekleri arasına girmiştir.

Kurumsal reklamcılık dünyada uzun yıllardır kullanılan ancak Türkiye'de yakın tarihlerde tercih edilmeye başlanan bir reklam yöntemi olmasına rağmen etkisi halen tartışılmaktadır

Arşiv

Etiketler