Kurumsal reklam ajansları, temelde diğerlerinden hiçbir farklılık göstermemektedir. Bunlar da ürün ve hizmet tanıtım kampanyalarını hazırlamaktadırlar. Ama kurumsal tanıtım üzerine daha çok uzmanlaşmışlardır. Hem ajansın bu konudaki deneyimleri daha fazla artmış hem de kurum ve toplum ilişkilerini, karşılıklı etkileşimlerini daha iyi analiz etme fırsatını yakalamışlardır. Kurumsal ajanslar, firmaların bu noktalardaki taleplerini, daha sağlıklı bir şekilde karşılamaktadırlar. Bunların yaptıkları kurumsal tanıtım çeşitleri ise şöyledir; imaj, şemsiye, yatırımcı ve mali ilişkiler, kamu hizmeti, sosyal sorumluluk, düzeltici, karşı rakip, savunma amacıyla yapılan tanıtımlardır. Kurumsal reklam ajansları, bu noktada, her birinin nasıl tasarlanması gerektiğini, nelere ihtiyaç duyduklarını bilmekte ve ona göre kendi yapılanmalarını oluşturmuşlardır. Kurumsal ajanslar, firmaların bu çeşit tasarımların, hangi unsurların nasıl sunulması gerektiğini de bilmektedirler.

Kurumsal reklam ajanslarının yapılanmaları, yani sahip oldukları kadroların diğerlerinden hiçbir farkı yoktur. Gene tam hizmet ajansları gibi, sektörle ilgili, gereken bütün uzmanları istihdam etmektedirler. Bu tip ajanslar, yukarıda saydığımız kurumsal tanıtım çeşitlerini şu şekilde işlemektedirler. İmaj tasarımlarında; (daha çok bildik olmayan firmalar için önemli olmaktadır. Fakat yeniden kendini yapılandırmış olan firmalar için de önemlidir). Firma hakkında, hissedarların, çalışanların, tüketicilerin, potansiyel yatırımcıların gözünde en olumlu düşüncelerin yerleşmesini sağlayacak şekilde tasarım yapmaktadır. Şemsiye tanıtımda; tüketicilerin, kurumların isimleriyle ürün ve hizmetlerini özdeşleştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlamaktadırlar. Yatırımcılara yönelik tasarımlarında ise; firmanın mali durumunu, hissedarlarının yatırımlarını ve hisse senetlerinin artan değerlerini anlatarak, çeşitli hedef gruplarını, belirli amaçlar doğrultusunda etkileyecek şekilde tasarlamaktadırlar. Bu kuruluşlar, diğer tanıtım çeşitlerinde, yani kamu hizmeti tasarımlarında; hedef kitleye, kamu yararı için yapılan faaliyetleri, firmanın kar amacının olmadığını anlatacak ve faaliyetleri konusunda, firmanın uygulamalarını beğenebilecekleri şekilde tasarlamaktadırlar.

Kurumsal reklam ajansı, sosyal sorumlulukla ilgili tasarımlarda; sürücü emniyeti, sağlıklı beslenme v.s. gibi konularını, gene firmaların kar amacının olmadığını hissettirerek tasarım yapmaktadır. Düzeltici olanda; firmaların daha önceki kampanyalarında, ürün ve hizmet özelliklerini abarttığı veya yanlış bilgi verdiği özelliğin düzeltilmesini sağlayacak şekilde tasarım yapmaktadırlar. Karşıt olanda ise, belirli bir ürünü veya hizmeti hedef alarak tasarlamaktadırlar. Örneğin, sigara kullanımının çeşitli hastalıklara yol açtığına dair yapılan tasarımlarda olduğu gibi. Savunma amacıyla yapılanda; bir firmanın belirli konular hakkındaki kararlarını açıklamak, sahip olduğu görüşleri vurgulayarak hedef kitleleri etkilemek için tasarım yapmaktadırlar.

Kurumsal reklam ajansları yukarıda sayılan kurumsal tanıtım çeşitleri ve onların tasarlanma biçimini, mesajların nasıl oluşturulması gerektiği konusunda uzmanlaşmış ve daha çok bu alanlarda firmalara hizmet vermektedirler.

Arşiv

Etiketler