Kriz dönemlerinde firmalar, hem pazarlama faaliyetlerini hem de reklam faaliyetlerini kısmaktadır. Genellikle diğer aktivitelerinde var olan durum ne ise, aynı o şekilde devam etmeye çalışmaktadır. Halbuki kriz dönemlerinde firmaların, inceleme birimi kurması gerekmektedir. Bu birimin, firmayla ilgili bütün maliyet hesaplarını gözden geçirmesi, firmanın güçlü ve zayıf noktalarını tespit etmesi gerekmektedir. firmanın promosyon ile ilgili çalışmalarını, satış noktalarını, dağıtım kanallarını, müşteri kitlesini, ve bölgesel yayılımını inceleyerek, gereksiz görülen veya kazanç getirmeyen maliyetleri kısması gerekmektedir. bu dönemler firmaların fazla kilolarından kurtulmaları için, bir fırsat teşkil etmektedir. Bir firma bu dönemi, savurganlığının önüne geçtiği bir dönem olarak görebilir. Normal zamanlarda tutumlu ve hesaplı davranan firmalar, kriz dönemlerinde fazla sorun yaşamamaktadır.

Firmaların kriz dönemlerinde müşterilerine sundukları, ürün ve hizmetlerle ilgili, kısıntı yapmaları, kalitelerini düşürmeleri veya maliyeti azaltmak için, müşterilerin tercih etmeyecekleri yöntemleri kullanmaları çok sakıncalı bir durum olarak ortaya çıkmakta ve rakip firmaları güçlendirmektedir. Maliyetleri firma bünyesinde azaltmaya çalışmak daha güvenli olmaktadır. Maliyetleri düşürmek için firmanın bayilerine veya yan sanayi kuruluşlarına aktarması, yeterli sermayeye sahip olan firmaların, Pazar payına göz dikmesine neden olabilmektedir. Bu davranışlar, yeterli sermaye sahibi olan firmalar için büyüme fırsatlarını önlerine koyar.

Firmaların, kendi bünyelerinde, eksik veya yetersiz harcamalarında kısıntıya gitmesi daha mantıklıdır. Aynı şekilde firmanın kriz dönemlerinde, genelde firmaların yaptıkları gibi, reklam ve tanıtım faaliyetlerine kısıntı getirmesi de çok zarar verebilmektedir. Kriz dönemlerinde yeterli satış oranı olmasa bile, reklam yatırımlarını sürdüren firmalar, kriz dönemlerinden sonra, bunun karşılığını alabilmektedir. Hatta daha büyük bir Pazar payına sahip olmaktadır.

Kriz dönemlerinde, firmaların satış noktalarında, ürün ve hizmetlerini tercih eden kitlenin davranışlarında değişiklik olduğu görülür. Yüksek maliyeti tercih eden kitle, bu dönemlerde orta maliyeti, orta maliyeti tercih edenler de alt maliyeti tercih etmeye başlar. Bu noktada firmalar, kendi ürün ve hizmet özelliklerinde buna göre değişiklikler yaparak, satışların yönlerini değiştirerek kazanç elde edebilirler. İndirim ve kampanyalar düzenleyebilirler, bunlar her ne kadar firmaların kar oranını düşürse de, müşterilerini kaybetmemelerini sağlar. Ayrıca, var olan kriz durumuna göre yeni ürün ve hizmet üretebilirler. Bunların maliyetleri krizin durumuna göre makul fakat kalitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan müşterilerine sunduklarında kazanç elde edebilirler.