Nasıl ki başarılı reklamlar, firmaları amaçlarına ulaştıran reklamlar olmaktaysa, kötü reklamlar da firmaları amaçlarına ulaştırmak yerine, onun toplum tarafından yanlış anlaşılmasını, tüketicilerin firma ve hizmetleri hakkında kötü düşüncelere veya olumsuz hislere sahip olmasını sağlayan reklamlardır. Genellikle, kötü reklamların ortaya çıkmasına neden olan durum, reklam tasarımını yapan, reklam ajansının hiçbir araştırma yapmadan, reklamı tasarlamaya çalışması olmaktadır. Elinde firma, ürün veya hizmetleriyle ilgili herhangi bir bilgi yokken, reklamın ana fikrini bulmakta ve insanların dikkatlerini çekecek temayı üretmektedir. Böyle durumlarda, reklam ajansı genellikle, insanların dikkatlerini, ilgilerini çekecek unsurlar üzerinde durmaktadırlar. Onları bakmaktan alıkoyamayacak, şaşırtacak reklam tasarımını yapmaya çalışırlar. Reklam kampanyaları düzenlenirken, elbette insanların dikkatlerinin çekilmesi istenilmektedir. Fakat sırf dikkat çekmek değildir olay, firmaları amaçlarına ulaştırabilen, aynı zamanda, tüketicilerin isteklerine, arzularına, beğenilerine hitap eden reklam istenilmektedir. Tüketicilerin şaşırdıkları, fakat kendilerine dair hiçbir unsur bulamadıkları veya onların değerlerini yok eden, onlara olumsuz mesajlar ileten reklam, ne firmaların tercih ettikleri ne de tüketicilerin görmek isteyebileceği reklam olmaktadır. Yani kötü reklamlar olmaktadır bunlar.

Bazen televizyon reklamlarında veya bazı billboard reklamlarında, bu tip örnekleri görebilmekteyiz. Reklam, özensiz tasarlanmış olmakta, malzemeler ve araçlar yanlış kullanılmış olmakta veya reklamın savunduğu durum ile kullanılan eşyaların durumu, birbirini çürütür şekilde kullanılmış olmaktadır. Bunun yanında, herhangi bir hatanın olmadığı, fakat reklamın ilettiği mesajlar, tüketicilerin bazı yapılarını hedef almakta ve yanlış mesajlar iletmektedir. Bu tip hedefler, tüketicilerin toplumsal yaşamlarını düzenleyen, değerlerinden herhangi biri olabilmektedir. Örneğin; ahlak, şiddet, cinsellik, paylaşım, çevreyle ilgili v.s. bunlardan herhangi birine yönelik, toplumun benimsemeyeceği mesajları iletebilmektedir. Bu tip reklamlar kötü reklamlardır. Bir diğer kötü reklam türlerinde, tasarımın yazılma biçimi olmaktadır. Kötü bir müzik seçimi, kötü bir figür, insanların hoşlanmayacakları bir karakter olabilmektedir. Ya da reklam tasarımı karmakarışık olmakta ve insanların hem gözünü hem de algılarını rahatsız etmektedir. Bütün bu örnekler kötü reklamlardır.

Kötü reklam olarak adlandırabileceğimiz bir çeşit daha vardır ki, bunlar en kötüleridir ve firmaların onayıyla yapılmaktadır. Diğer kötü reklam türlerinde, reklam veren firma, reklam işinde uzmanlaşmadığı ve farklı sektörde faaliyet gösterdiği için, reklamdaki olumsuz durumları fark edemeyebilmektedir. Çünkü bu iş, reklam ajansının işidir ve reklam veren firma, bunun bilincinde olduğu için, reklam ajanslarına belirli bir bedel ödemektedir. Ama bu reklam örneğinde, reklam veren firma, kendi ürün ve hizmet özelliklerini bilmektedir. Bilindiği gibi reklam ajansları, tasarladıkları reklamları bitirdikten sonra, yayınlanmadan veya uygulanmadan önce, reklam veren firmaya onaylatmaktadır. Bu tip kötü reklamlarda, ürün veya hizmette bulunmayan özellik varmış gibi gösterilip sunulmaktadır. Bu tip reklamların, firmalara zararı çok fazla olmaktadır. Bir kere tüketiciler, firmaya, ürün ve hizmetlerine şüphe ile bakmaktadır. Hiçbir zaman tam bir güven elde edilememekte ve ürün, hizmetlerinin diğer yönleri de gölgede kalmaktadır. Bu tip kötü reklamlarda, bunları tasarlayan reklam ajansının da vizyonu ve misyonu zarar görmektedir. Diğer firmaların güvenini sarsmakta ve iş sirkülâsyonu düşmektedir. Aslında firmalar, bu şekilde iş yapmayı kabul eden reklam ajanslarının uzman olmadıklarını düşünmekte ve kendilerini temsil etmelerini istememektedirler.

Arşiv

Etiketler