IAB Türkiye tarafından yapılan İnternet Ölçümleri Araştırması gösteriyor ki ülkemizde toplam 10 milyon 356 bin kadın internet kullanıcısı mevcut. Bu Türkiye'nin toplam internet kullanıcı sayısının yüzde 43'ü demek.

Yüzde 69'unun her gün ya da haftada birkaç kez internete giriş yaptığı bu kadınların yüzde 57'si 12 – 24 yaş grubuna dahil. 25 – 34 yaş arası kadın internet kullanıcılarının oranı yüzde 24. Yüzde 29'luk bir orana sahip olan 3 milyon kadın ise 25 yaşın üzerinde ve aynı zamanda hane alışverişinden de sorumlu.

Türkiye'de 7.4 milyon kadın sosyal paylaşım ağlarını kullanıyor. Bu kadınların yüzde 43'ü öğrenci, yüzde 32'si çalışan kesime dahil. Geriye kalan yüzde 24'lük kesimi ise ev hanımları oluşturuyor. Kadınlar sosyal medyadan en fazla haberleşmek için yararlanıyorlar. Ayrıca web sitelerini, forum ve blogları da sorunlarına çözüm bulmak, zaman kazanmak ya da danışmak amacıyla kullanılıyor .

Kadın internet kullanıcılarının yüzde 38'i gündemi internet üzerinden takip ediyor. İnterneti film ve dizi izlemek için kullanan kadınların oranı yüzde 29.

Araştırma gösteriyor ki bugün 12 – 24 yaş arasındaki kadınlar yetişkin bireyler olduklarında erkekleri hem internette geçirilen zaman hem de online alışveriş konusunda geride bırakacaklar. Hane alışverişinden sorumlu bireyler olduklarında da hedef kitle olarak ulaşılması geleneksel yöntemlerle pek de mümkün olmayan bireyler haline de gelmeleri olası.

Şimdilik geleneksel medyada reklam vermek kadın hedef kitlesi olan markalar açısından hala işlevsellik taşısa da, durum gösteriyor ki gelecekte internet en önemli mecralardan birisi olacak. Reklam hedef kitle neredeyse orada olmayı gerektiren bir pazarlama yöntemi. Bu açıdan da tüketicilerin gün içinde birçok farklı aktivite gerçekleştirdikleri internet şirketler için önemini giderek arttıracak.  

Arşiv

Etiketler