E-posta ve SMS'lerin kullanılmasıyla propaganda, reklam yapanlarla ilgili düzenleme meclise sunulacak. Düzenleme meclisten geçerse bu tip reklamları yapanlar, çok yüksek cezalara çarptırılacaklar. Elektronik Haberleşme Kanunu adıyla yapılan düzenlemeye göre, kişilerin isteği dışında yapılmaya çalışılan iletişimi engellenmektedir.

Kısa mesaj veya e-posta mesajları ile siyasal propaganda ve pazarlama çalışmalarını yürütenlerin şikâyet edilmesi halinde onbin ile yüzbin TL arasında değişen cezalar alacaklar. Şahıslara propaganda ve reklam yapabilmek için, şahısların e-posta veya yazılı onaylarının edinilmiş olmasını gerekli kılmaktadır. Şahıslar herhangi bir neden göstermeden, mesajları ret edebilecekler. Bu kanunun kabul edilmesi halinde, kanun AB Mevzuatı ile uyumlu hale getirilerek, vatandaşların reklam kirliliğine maruz kalmaları önlenecek.  

Arşiv

Etiketler