Her zaman için iyi reklam satan reklam olamamaktadır. Çünkü satan reklamın özellikleri çok farklıdır. Satan reklam, iyi reklamla mutlaka ortak özelliklerde bir araya gelmektedir. Yani ortak noktaları çoktur fakat gene de iyilik ve satış birbirinden farklı konulardır. iyi reklam; güzel görüntülerin, seslerin, müziklerin olduğu, bazen sanatsal unsurların kullanıldığı, oyuncuların rollerini iyi oynadıkları reklamlardır. Bunlar da satar, bunların da başarabildikleri, firmaların amaçlarından veya iletebildikleri reklam mesajlarından birkaç tanesi olabilir. Fakat satan reklam; mesajını tüketiciye tam olarak iletebilen, onu etki altına alabilen, onun belirlenmiş davranışları göstermesini sağlayabilen reklamdır. Yani satan reklam etki ettiğinde, tepki oluşturan reklam olmaktadır. tepkisizlik ise iyi reklamın getirisi olabilmektedir. İşte bu noktada, ikisi birbirinden ayrılmaktadır. İyi reklamın mesajları da aynı etkiyi yapabiliyorsa zaten iyilikten öte satan reklamdır. Ama kesinlikle iyi reklamı, satan reklamın bir önceki aşaması olarak değerlendirebiliriz. Çünkü eskiden, reklamcılığın gelişme aşamasında olduğu zamanlarda, iyi reklam yapılırdı. Firmaların, o zamanlar, rekabet edeceği bu kadar çok firma, ürün ve hizmet bulunmuyordu. Bu yüzden reklamların sanatsal özellikleri çok iyi olanlar vardı.

Şimdiyse satan reklam gerekmektedir, satan reklam, iyi bir reklam fikrine sahip, etki gücü yüksek, oyuncuların, müziklerin, görüntülerin, ifadelerin, ibarelerin, işaretlerin kullanılmasıyla, konu bütünlüğünde ortaya çıkan mesajların, tüketicilerin hem zihinlerini hem de davranışlarını etki altın alan reklamdır. Firmalar, hangi amaçla reklama karar verirlerse versinler, reklamın mesajlarını ileterek, amaçları gerçekleştirdiğine dair, hedef tüketici kitlenin olumlu cevap vermesi halinde, reklam satan reklam niteliğindedir. Yani reklam veren firma, kurumsal reklam, imaj reklamı, savunma reklamı, rekabet reklamı, satış reklamı ve buna benzer hangi türde yaparsa yapsın, tasarlanan reklam eğer bu amaçları yerine getirebiliyorsa satan reklamdır. Reklamın tasalanması esnasında önemsenen durum, mesajın harekete geçirici özelliği olmaktadır. reklam mesajları iletildiğinde etki etmelidir. Belirli bir tepkinin verilmesini hak etmelidir. En nihayetinde bu tepki de olumlu olmalıdır. iyi reklam, bilgileri doğru verir, sanatsal unsurları güçlüdür, hem oyuncuları, hem de kullanılan diğer görsellerin değeri iyidir. Fakat böylesi bir reklam sanatsal açıdan değerlendirilirse işe yarar.

Dolayısıyla iyi reklam satan reklam olmayabilmektedir. Firmaların amaçlarını gerçekleştirme noktasında zayıf kalır. fakat içerikleri, mesajları, konusu iyi seçilmiştir. Bu tip reklamların özellikleri, düşününce veya yoğunlaşınca mesajlarının aslında çok güçlü olduğudur. Fakat günümüzde tüketicilerin bunları düşünecek, üzerine yoğunlaşacak durumları olmadığından, genellikle, hatta özellikle, basit, sade, anlaşılır, kısa ama etkili, vurucu, çarpıcı reklam mesajlarına çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tip reklam satan reklamdır, aynı zamanda iyi de reklamdır.

Arşiv

Etiketler