İnternette seyrettiğimiz video reklamları birkaç grupta toplayabiliriz. Bunlardan bazıları birbirini kapsayan veya birlikte kullanılabilecek reklam türleridir ve burada bahsettiğimiz kategorileri genel kategoriler olarak görmemizde fayda vardır.

1- Yayın İçi (In-stream) Video Reklamlar

Bu tür reklamlar, kullanıcılar tarafından en yaygın biçimde bilinen ve esas izlemek istediğimiz video içeriğe yerleştirilmiş video reklamlardır.

a)- Doğrusal Video Reklamlar

Bu video reklamların temel özelliği, izlediğimiz içeriğe ait video alanını tamamen kaplamalarıdır. Genellikle 15-30 saniye aralığında bir süreye sahiptirler ve atlama seçeneği dışında video reklamı ileriye sarma imkanımız yoktur. Bu reklamlar, esas izlemek istediğimiz video içeriğin başında (pre-roll), ortasında (mid-roll) veya sonunda (post-roll) görülebilir. Bunlara "doğrusal" video reklamlar denir; çünkü izlediğimiz video içinde, reklam-video, video-reklam-video veya video-reklam şeklinde bir görüntü sıralamasına sebep olurlar.

Seçmeli Video Reklamlar

Bunlar, biz bir video içerik izlemeye başlamadan önce, gösterilecek reklam seçeneklerini listeleyen ve bunlardan birini seçmemize imkan veren video reklamlardır. 

 

İnteraktif Video Reklamlar: Bu tür video reklamlarda, daha fazla bilgi edinmek, bir mağazanın şubesini bulmak, bir websitesi bültenine üye olmak, bir kampanyaya katılmak vb. için reklama veya reklamın belirli bir bölümüne tıklamamız gereklidir. İnteraktif video reklamlar, video, animasyon veya sabit görüntülerin bir bileşimi olabilirler.

 

b)- Doğrusal Olmayan Video Reklamlar

Şerit Video Reklamlar

Bu reklamlar, video içerikle eşzamanlı olarak ve videonun üstünde ikinci bir katman biçiminde görülürler. Genellikle videonun alt kısmındadırlar ve ekran büyüklüğünün %20 kadarını kaplarlar. Bu reklamlara tıklarsak, genellikle içerik duraklar ve reklamla ilgili bir websitesine gideriz ya da ekranı tamamen kaplayan bir video reklam izlemeye başlarız. Bu reklamlar, yayın içi video reklamlar gösterilirken de görülebilir. Şerit video reklamlar çok hareketliyse, dikkat dağıtıcı olabilir. Veya izlediğimiz videoda altyazı türü bir bilgilendirme mevcutsa, sinirimizi de bozabilir. Şerit reklamlara, televizyonda bir program seyrederken de rastlarız. Televizyon mecrasında bu reklamlara çoğu zaman bant reklam denir.

 

Video Dışı Şerit Reklamlar

Bu video reklamlar, video içerikle eşzamanlı görülmekle birlikte videoyu izlediğimiz alanda herhangi bir yer kaplamaz. Bu reklamlar, kalıcı bir biçimde sürekli videonun altında veya üstünde bir alanda yer alır ve bir ürünün aklımızda daha kalıcı bir yer etmesini sağlar.

 

2- Eşlik Edici (Companion) Reklamlar

Bu reklamlar, izlediğimiz videonun yanında görülen banner reklamlardır ve izlediğimiz videoyu kesintiye uğratmadan sürekli yan tarafta durarak dikkatimizi çekebilirler. Normal banner reklamlarda olduğu gibi, yazı, sabit görüntü veya daha zengin medya içeriğine sahip olabilirler.

Aşağıdaki reklamda, hem video şerit hem de eşlik edici banner reklamı görüyoruz.

 

3- Banner İçi Video Reklamlar

Bu gruptaki reklamlar, normal bir banner reklamın içinde video seyretmemizi mümkün kılan video reklamlardır.

 

4- Sayfa İçi Video Reklamlar

Bunlar, bir websayfasında yazılı veya resimli içeriğin yanında veya aralarında izlenebilir olan video reklamlardır. Videoda sadece reklam vardır ve başka türde ilave bir içerik yoktur. Sayfa içi video reklamların, sayfanın genel içeriğiyle bir ilgisi olması şart değildir.

 

5- Metin İçi Video Reklamlar

Bu tür reklamlarda, bir websayfasında bir metin içinde vurgulanmış veya altı çizilmiş kelimeler görürüz ve faremizin okunu o kelimeler üzerine getirdiğimizde bir reklam penceresi açılır. Bu video reklamları seyredip seyretmemek bize kalmıştır.

 

6- Video Çevresi Reklamlar 

Burada belirli tasarıma sahip bir görüntü veya video, esas izlediğimiz videonun yanında veya etrafında belirir. Bu reklamlar, çoğu zaman interaktiftir ve seyrettiğimiz videonun görüntülenme alanını işgal etmeden, video ekranının etrafında veya yanında görünür. Bazen de doğrusal video reklamlarla eşzamanlı biçimde görünecek şekilde ayarlanabilir.

 

7- Oyun İçi Video Reklamlar

Bu video reklamlar, bir oyun yüklenirken veya oyundaki level aralarında görülen video reklamlardır. Genellikle bu reklamlar sayesinde oynadığımız oyunu ücretsiz oynayabiliyoruzdur. Bu reklamlar kısadır ve atlama seçeneği genellikle yoktur.  

Arşiv

Etiketler