Dijital çağın en değerli reklam uygulaması haline dönüşen internet reklamcılığı, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarından sonra üçüncü sırada yer alıyor.


İnternet reklamcılığı konusunda araştırma yapan, İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vural Aksakallı, yaptığı bu araştırma raporu ile IBM'den ödül aldı. IBM her yıl sadece 50 projeye verdiği ödülden birinin sahibi olan Aksakallı: "İnternet reklamcılığı, yakın zamanda radyo reklamcılığını da geçerek TV ve gazetelerden hemen sonra gelen, dünya genelinde yaklaşık 50 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmi bulunan çok popüler bir reklam platformuna dönüştü. Bu proje kapsamında internet reklamcılığının sayısal yönlerini araştıracağız ve endüstri mühendisliğinde sıkça kullanılan en iyileme, istatistiksel analiz ile veri madenciliği gibi yöntemlerin, internet reklamcılığındaki teorik ve pratik uygulamalarını inceleyeceğiz" dedi.


Bu araştırma sayesinde, internet reklamcılığı ile ilgili eksiklerin tamamlanabileceğini söyleyen Aksakallı, alanında uzman isimlerin de bu şekilde yetişebileceğini dile getirdi.