İnternet reklam ajansları, müşterinin internet üzerinde tanıtımını yapmak istediği ürün veya hizmetlerin en doğru şekilde ve en verimli şekilde sonuç getirebileceği internet pazarlama kampanyasını oluşturur. Kampanya oluşturma aşamaları:

  • İnternet reklamı yapılacak olan ürün için ilgi çekici bir proje oluşturmak
  • Bu projenin yazılımcılara alt yapısını oluşturtmak
  • Grafikerlere grafik kısımlarını tasarlatmak
  • Koordinasyonu sağlamak
  • Ve oluşturulan tüm proje elemanlarının birleştirilerek medya planlamasını yapmak
İnternet reklam ajansı, bir internet reklam projesinin yaratılma aşamasından pazarlama aşamasına kadar hatta pazarlama aşaması sonrası raporlamaları da dahil olmak üzere anahtar teslim hale getirip müşteriye bir artı değer sunan hizmet türüdür.

Arşiv

Etiketler