İnternet her gün daha fazla büyüyen ve gelişen önemli bir mecra. Bu büyüklük sadece sayısal verileri değil, internet ortamında yapılabilecek işleri, ulaşılabilecek yer ya da kişileri de kapsıyor. Gazeteler internetten okunabiliyor, televizyon ve radyo yayınlarına da internet üzerinden ulaşmak mümkün, yerel, ulusal ya da global içeriklere ulaşmak konusunda internet hız ve kolaylık sağlıyor. Yüz yüze iletişimin aksine, internette farklı coğrafyalarda da olsa eş zamanlı iletişim gerçekleştirmek mümkün, üstelik internet eş zamanlılığı iletişimde bir ön koşul olarak sunmuyor. İstenilen içeriğe zaman sınırlaması olmadan ulaşmak olanaklı. İnternet kullanıcılarının yaş ortalaması sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile son yıllarda giderek yükseldi çünkü bu medyayı kullanmak son derece kolay. Bir kez açılan bir hesap ile ortak ilgi, bilgi, beceri alanlarına sahip kişilerle buluşmak mümkün. İnternette gerçekleştirilebilecek işlemler oldukça uzun bir liste oluşturuyor, bütün bu işlemleri bir arada kullanan kişi sayısı az olsa da, özellikle sosyal medya, getirdiği kullanım kolaylığı ile daha geniş kitleler tarafından kullanılıyor. Reklamlar açısından baktığımızda, görece maliyeti düşük olan internet reklamlarının genel reklam pazarı içindeki payı giderek artıyor. Artıyor çünkü kullanıcı sayısı artıyor, internet kullanıcı profilleri daha kolay tanımlanabiliyor, her gün çeşitlenen uygulamalarla birlikte reklamların kullanıcıların tanımlanan bu profillerine uygun olarak planlanması kolaylaşıyor. Kullanıcıların bulundukları coğrafi konuma göre reklam yapılabiliyor. İnternet reklamları hızlı ve güvenilir veriler sunuyor ve bu veriler aynı zamanda da reklamların etkisinin ölçülmesini kolaylaştırıyor. Genel anlamda baktığımızda daha çok yaş ortalaması düşük kullanıcılar tarafından tercih edildiği düşünülse de, sürekli artan kullanıcı sayısı ile birkaç yıl içinde internetin reklamlar ile ulaşılmak istenen hedef kitlelerin neredeyse tümünü kapsayacağını görmek mümkün. Üstelik, interneti etkin olarak kullanan kitleler, alışveriş dahil neredeyse bütün işlerini bu mecra üzerinden sürdürdüklerinden dolayı, şirketlerin bu mecranın dışında kalabilme olasılığı azalıyor. Mevcut ya da olası tüketiciler bu mecrada karşılaşmadıkları ürünlere yabancılaşabiliyorlar. İnternet diğer mecraları da içinde barındırabilen karma bir medya, dolayısıyla da diğer mecralarda yer alan reklam türlerine de bu mecrada ulaşmak mümkün. İnteraktif reklam uygulamalarını da internet üzerinde gerçekleştirmek mümkün. Bu uygulamalar reklama konu olan mal – hizmetler ile kullanıcılar arasında organik bağlar kurmak noktasında da yardımcılar. Kurulan bu organik bağlar sadece sanal alışverişte değil, klasik alışveriş biçimlerinde de etkili oluyor. İnternette yapılan reklamların sağladığı en önemli fayda ise, ürün – hizmetleri daha bilinir kılması. İnternette reklam ya da satış anlamında karşılaşmadığı ürünlere şüphe ile bakan bir tüketici profili de kullanıcılar arasında mevcut. Bu açıdan bakıldığında, kısa vadede internet kullanıcılarını hedef kitlesine dahil etmeyen şirketlerin, uzun vadede bilinirliklerini artırma şansları da azalıyor.

Arşiv

Etiketler