Yapılan araştırmalar reklamın önemli bir sektör haline gelmesinde İngiltere'nin önemli payı olduğunu gösteriyor.

Resmi kayıtlara göre İngiltere'de ilk İngilizce reklam 1472 yılında kilisenin kapısına asılan satılık bir dua kitabının el ilanıydı. İki yüzyıl sonraya dayanan ikinci belge ise 12 tane atı çalınan çiftlik sahibinin atların bulunması halinde vereceği ödülün ilanıydı.

Ortaçağ'ın feodal yapısının ve kilise baskısının aşılmaya başlanmasının yanısıra Avrupa'nın coğrafi keşifler sayesinde yeni hammaddelerle tanışması, üretici-tüketici arasındaki çizgiyi belirginleştirdi. Hammadde ve ürün yelpazesindeki çoğalma ürünlerin pazarlanmasında yeni şartların oluşmasına neden oldu.

Ülke genelinde kitaplarda yer alan küçük tanıtıcı ilanların sayısı artmaya başlamış ancak henüz bu tür ilanların maddi getirisinin olup olmayacağı bilinci yerleşmemişti.

İlk reklam ajansı fikri kaba hatlarıyla Gazette'nin sahibi Fransız asıllı Theophraste Renaudot tarafından ortaya konduğu biliniyor. Fransa ve İngiltere basılı yayınlar konusunda birbirinden farklı çizgilerdeydi. Fransa'da reklam ve reklam ajansları birbirinden farklı iken İngiltere'de iki hizmeti sunan kuruluşlar mevcuttu. Günlük gazetelerin reklamın gelişim sürecinde önemli yeri oldu. Örneğin 1652 yılında kahvenin ilk gelişi gazeteye verilen bir ilanla halka duyuruldu. 17. yüzyıl ortalarında gerçekleşen Sanayi Devrimi, üretimin ve pazarın şartlarını yeniden ortaya koydu. Rakipleri arasından sıyrılmaya çalışan üreticiler reklamın yani tanıtımın farkına vardı.

Rekabete dayalı reklamların ilk örnekleri 18. yüzyılın başlarında görülmeye başlanmış. O yıllarda ürünlerini öven reklamverenlerin aşırıya kaçtığı mucizeler vaad ettiği gözlemlenmektedir.

Günlük yayınların artmasıyla gazetelerin halkı etkileme, kamuoyu oluşturma gücünü fark eden İngiliz Kraliyeti, yeni önlemler alarak gazete ve ilan sektörüne ağır vergiler getirdi. Bu süreç sektörün gelişimini yavaşlattı. Diğer yandan 1740 yılında İngiltere'de ilk açıkhava ilan panosu yapıldı.

Yapılan incelemeler gösteriyor ki ilk reklam ajansı William Tayler tarafından 1786 yılında Londra'da kuruldu. Tayler daha çok gazetelerdeki ilanlar üzerine çalıştı. Reklamda ünlülerden yararlanmayı ilk olarak Thomas J.Barrett düşündü. Dönemin tanınmış ressamlarından Sir John Everett Millais yaptığı uçuşan sabun köpüklerine bakan çocuk tablosuna, müşterisi olan A&F Pears sabun şirketinin adının konmasını sağladı.

1920'li yıllara gelindiğinde pek çok reklam şirketi açılmış alanlarında profesyonelleşmeye başlamıştı. 1960 yani televizyon ve sonrası sektörün altın çağının başladığı dönemdir.

 

Arşiv

Etiketler