Pazarlama iletişimini kısaca bir ürünün, hangi fiyat aralıklarında , nerede, ne gibi bir promosyonla, nasıl konumlandırılacağı olarak tanımlayabiliriz. Bu kavramlar son yıllarda sadece ticari pazarlamada değil, aynı zamanda ticari ortamlar dışında da kullanılmaya başlamıştır. Bu tarz pazarlama çalışmaları toplumsal pazarlama olarak adlandırılır. Toplumsal pazarlama modelleri daha çok sağlık kampanyaları, büyük felaketler sonrasında mağdur olan kişilere için düzenlenen yardım kampanlayarında kullanılır. İletişimsel pazarlamanın öğeleri kısaca şu şekilde tanımlanabilir: *Ürün: Ürünü sunulacağı pazara göre farklılaştırıp biçimlendirmek mümkündür. Ürünü potansiyel tüketiciyi ilgilendirecek şekilde tanımlamak pazarlama iletişimi sürecinin görevidir. En basit anlatımıyla ürün imajının farklılaştırılmasıdır. Bu imaj pazarlama faaliyetinin yürütüldüğü kitle iletişim aracına göre değişebildiği gibi, ürünün sunulduğu pazara göre de değişebilir. *Fiyat: Bir ürünün fiyatını tanımlamanın çeşitli yöntemleri vardır. Burada fiyat’tan kast edilen sadece parasal değer değil, toplumsal ve psikolojik değerdir. Sağlık hizmetlerinin “ucuz” olması olumlu bir pazarlamadır, ama üst gelir grubuna hitap eden bir ürünün “ucuz” söylemini kullanması çok olumlu olmayacaktır. *Yer: Ürünün hedef kitleye sunulduğu kanal türüdür. Pazarlanacak olan ürün doğru kanalda hedef kitlenin karşısına çıkarılmalıdır. Piyasaya yeni giren bir ilacın resmi onaylı eczanelerde piyasaya sunulması ürünün ciddiyetini arttıracaktır. Bir yardım kampanyası düzenlenirken örneğin bir bankanın da yardım kurumu olarak kaydedilmesi güvenilirliği arrtıracaktır. *Promosyon: Hedef kitleyi ürünü ya da hizmeti satın almaya yöneltmek üzere yapılan tüm iletişim faaliyetlerini kapsar. Tüketici reklamları promosyonun en önemli bölümü olarak görür. *Konumlandırma: Konumlandırma pazarlama alanındaki öğeler arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Pazarlama faaliyetinin kapsamındaki ürün piyasadaki rakiplerine göre konumlandırılmak durumundadır. Örneğin, bir telefon markası rakiplerine göre görece “lüks”, bir mobilya markası yine piyasadaki rakiplerine göre “ekonomik” olabilir. Konumlandırma özellikle demokratik siyasal kampanya süreçleri içinde merkezi konumdadır.

Arşiv

Etiketler