Belediyeler tarafından ilan, reklam ve çevre temizlik vergisi işlemlerinde mükelleflerce beyan edilen hususların teyidi, mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılabilecek. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe giren Tebliğ'de; ilan, reklam ve çevre temizlik vergisi mükelleflerinden beyanname ve bildirim dışında kimlik fotokopisi, kira kontratı, vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişi, vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi veya başkaca bir belge talep edilmeyecek.

Maliye Bakanlığı'nın Tebliğ'inde mükelleflerin beyanname ve bildirimde belirttikleri bilgilere göre bu vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsili yapılacağı ifade edildi.

Arşiv

Etiketler