IBM'in dünya genelinde farklı endüstrilerde çalışan 300 pazarlamacı ile şirketlerinin kilit teknoloji trendleri üzerine Pazarlamanın 2011'i anketini gerçekleştirdi. Geçen yıl anket sonuçlarında, katılımcılar, önceliklerinin pazarlama ihtiyaçlarına destek olduğunu belirtirken bu yıl ankete katılanların yarıdan fazlası önem kazanan teknoloji darboğazlarını ölçüm, analiz ve öğrenme alanları olarak tanımladı.

Pazarlamanın 2011'i anketine katılan pazarlamacılara göre, artan verileri daha iyi analiz etmek de çıkarılan derin kavrayışlarla eyleme dönüştürmek önemli bir fırsat. Bunun yanında pazarlamacılar popülaritesi artan sosyal medya ve mobil iletişim pazarlarının gerektiği kadar anlaşılmasına ve şirketleri açısından daha entegre teknoloji çözümlerine ihtiyaç duyuyorlar. Pazarlamacıların yüzde 40'ı mobil pazarlama metotlarını kullandıklarını ifade ederken, yüzde 20'si de, tüketicilerin mobil aygıtları kullanım oranının artarak devam edeceğini öngörerek, bu yıl içinde mobil pazarlama araçlarını kullanacaklarını ifade ediyor.

Pazarlamanın 2011'i anketine katılan pazarlamacıların yarısından fazlası sosyal medya kullanıcısı olduklarını söyleseler de, sosyal medyadan beklentilerinin ilk etapta olduğundan daha düşük olduğunu belirtiyorlar. Katılımcıların yüzde 90'ı pazarlama tekniklerini teknolojiyle bütünleştirmeyi istediklerinin, yüzde 50'si ise, verimlilik açısından teknolojinin kilit noktada olduğunun altını çiziyor. Pazarlamacıların sonraki dönem hedefleri sosyal mecraları daha fazla hedefe odaklı ve değer yaratacak içerikleri çıkartmak için kullanmak üzerine yoğunlaşmak.

Pazarlamacılar, kullandıkları yöntemlerin etkinliklerini ölçmenin kendilerine neler anlatabileceklerinin farkındalar, bu nedenle de etkinliklerini ölçmekte çapraz kanallardan faydalanmanın doğru bir yöntem olduğunu giderek daha iyi anladıklarını ifade ediyorlar.

IBM; artan verilerle başa çıkmak için yıllardır geliştirilmiş çözümlere ve şirket satın almalarına yatırım yapıyor. IBM bu doğrultuda geçen hafta, yeni analitik yazılımı olan Coremetrics Lifestyle'ı duyurdu. Yazılım, çevrimiçi müşterilerin deneyimlerini geliştirecek yöntemler sunarak, pazarlama yatırımlarının daha akıllıca gerçekleştirilmesini ve bu sayede şirketlerin de iş sonuçlarını iyileştirmelerine olanak sağlayacak. IBM Türk Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Canan Ersoy mobil ve sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte, devasa boyutlara ulaşan verilerin şirketler ve pazarlamacılar açısından hem zorluk hem de fırsatlar barındırdığını ifade ederek, pek çok şirketin IBM bu verilerden derin içerikler çıkarmak ve avantaj kazanmak amacıyla iş analitiği çözümlerinden faydalandıklarını ifade etti.

Arşiv

Etiketler