M.A.R.K.A Reklam Ajanınsa ait Biomen için hazırlanan Hulusi Derici imzalı Hitler'li reklama Reklamcılar Derneği'nden açıklama geldi. Reklamcılar Derneği Başkanı Aytül Özkan, reklamın Derneğin Disiplin Kurulu'nda görüşüldüğünü belirterek, durumdan üzüntü duyduklarını dile getirdi. Ajans birçok kesimin tepkisine neden olan reklamın yayını durdurmak zorunda kalmıştı

Reklamcılar Derneği Başkanı Aytül Özkan'ın Açıklaması:

"Üyemiz M.A.R.K.A. ajansın Biomen Şampuan için hazırladığı reklam filminin üyelerimiz ve kamuoyunda yarattığı tepkiyi ilk günden beri dikkatle izliyoruz. Durumdan büyük üzüntü duyduk. Derneğimiz işleyişi tüzükle tanımlanmış olduğundan gerekli kurulları harekete geçirdik ve süreçleri başlattık. Kurucusu ve üyesi olduğumuz Reklam Özdenetim Kurulu'nda kampanyanın uygulama esaslarına uygunluğu tartışıldı, karar oluşturuldu, Reklamcılar Derneği Disiplin Kurulu'nun görüşü alındı, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu toplandı. Başlatılan disiplin soruşturması uyarınca üyemiz M.A.R.K.A'nın savunması alınacak ve karar oluşturulacaktır.

Süreç işlerken öncelikle reklam kurumunun işleyişi hakkında kamuoyunu yanıltabilecek bazı açıklamalara yanıt vermek isteriz. Reklamcılıkta her yol mübah değildir. Reklamın iyisi ve kötüsü mevcuttur. Toplumsal duyarlıklara sırt çeviren, her tür değeri istismar edebilen bir yaratıcılık anlayışı tasvip edilemez. İlgili kurullar, değerlendirme mercileri, meslek örgütleri üzerine düşeni yaparken; aslen en iyi değerlendirme, ödül veya ceza, bizatihi tüketiciler eliyle verilir.

Gerek reklamcılar, gerek reklamverenler ve gerekse medyanın sorumlu reklamcılık kavramının korunması ve yüceltilmesi doğrultusunda ortak sorumluluk taşıdığını, bu bilinçle davranıldığını hatırlatır, saygılar sunarız..."

Arşiv

Etiketler