Reklamla ilgili yazılarda, tanımlamalarda hep hedef kitle, hedef kitlenin belirlenmesi, doğru seçilmesi, hedef kitlenin ihtiyaçları ve buna benzer ifadeler kullanırız. Peki, kimdir bu hedef kitle? Kimlerden oluşmaktadır. Firma, ürün ve markayla nasıl bir ilişkisi vardır? Öncelikle ürün veya hizmetin müşterisi hedef kitlemidir? Evet, hedef kitleyi oluşturan gruplardan biri ürün veya hizmetin müşterileridir. Bunun dışında, firmanın üretim yapması için, ona hammadde sağlayan gruplar, kuruluşlar v.b. ayrıca, bu anlamda hizmet verenler de hedef kitle tanımının içerisinde yer almaktadır. Firma, serbest piyasa ekonomisinde kendini anlatırken veya tutundurma faaliyetlerini sürdürürken, rakiplerine de çeşitli mesajlar vermektedir. Rakip olsalar da, onlarla da rekabet anlamında bir ilişkisi bulunmaktadır. Öyleyse rakipler de hedef kitlenin içindedir. Firma, piyasada üretimini ve pazarlama faaliyetlerini sürdürürken, Pazar payını arttırma girişimlerinde, yatırımcıya ve kredi sağlayanlara da ihtiyaç duymaktadır. Onlarla ilişkiler kurmakta ve bunların olumlu olarak devamını istemektedir. Tutundurma faaliyetlerini sürdürürken, bunlara da mesajlar iletmekte ve onların güvenini almaya çalışmaktadır. Bunlar da hedef kitledir. Firma, pazarda büyümeye çalışırken; yerel yönetimler, fikir liderleri, kamu yönetimi, siyasal partiler, Sivil toplum kuruluşları, ulusal veya uluslar arası örgütlerle iyi geçinmek zorundadır. Bu büyümeyi olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilecek yapılardır bunlar. Fikirleriyle, uygulamalarıyla veya yapılacak çalışmaları olumsuz etkileyebilecek faaliyetleriyle, firmanın ilerleyişini etkileyebilirler. Öyleyse firmalar, bunlara yönelik te bir strateji geliştirip onları yanında tutmalıdır. Öyleyse, firmanın hedef kitlesinin içindedir bunlarda. Medya, firmanın pazarlama alanındaki eli ayağı konumundadır. Medya yoluyla, hedef kitlesinin bütün yapılarına ulaşabilmektedir. Hem medyayla ilişkilerini iyi tutmalı hem de onlara yönelik te çeşitli çalışmalar yapmalıdır. Öyleyse medya da hedef kitlenin bir parçasıdır. Çalışan kesimler, çıkar sahipleri, işletme sahipleri ve ortaklar, bayiler, toplumsal çevre gibi yapıların hepsiyle iyi geçinmek, bütün bu yapıların, onun hakkında iyi şeyler düşünmelerini sağlamak durumundadır. Pazar payını büyütebilmesi, bu tip yapıların olumsuz çalışmalarına değil, olumlu katkılarına ihtiyaç duyacaktır. Öyleyse, bunlara hitaben de çalışmalar yapmak durumundadır. Bunlar da bu firmanın hedef kitlesinin arasına girmektedir. Hedef kitle; bir firmanın, çevresinde hitap ettiği tüm kamuoyudur. Alış verişte bulunduğu, ilişkide bulunduğu veya bulunmayıp herhangi bir şekilde onu etkileyebilecek olanlar, Pazar ilerleyişinin her hangi bir noktasında etki edenler hedef kitleyi oluşturmaktadır.

Arşiv

Etiketler