Bu soru, pazarlama iletişiminde, tüketici odaklı üretim biçiminin sorularından biridir. Eskiden firmalar, tüketicinin ihtiyaçlarını ve isteklerini düşünmeden üretim yapabilmekteydi. Çünkü ne Pazar bu kadar büyümüştü, ne de pazardaki ürün ve hizmetler bu derece çeşitlilik kazanmıştı. Eskiden her şey satılabilmekteydi. Nerede ürettiğiniz, üretim teknolojiniz, dağıtım kanallarınızın önemi çok fazla yoktu. İnsanlar üretilen her şeyi alabilmekteydi. Fakat günümüzde pazarlar, hem her toplumda hem de dünya çapında birer dev haline gelmiştir. Binlerce ürün veya hizmet, birbirine benzer veya farklı olarak üretilmektedir. Tüketici geniş bir mal yelpazesinde seçim yapabilmektedir. İşte bu yüzden firmaların üretim biçimi değişmiş, tüketici odaklı üretim mantığı benimsenmiştir. Artık tüketicinin istekleri, arzuları, ihtiyaçları öne çıkarılmakta ve bunlara yönelik üretimlere ağırlık verilmektedir. Artık hangi ürünü üretirsem satarım sorusu sorulmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz, üretim biçimi, yeri, teknolojisi v.b. koşullara da gittikçe daha çok önem verilmektedir. Çünkü tüketici bilinçlenmiş ve bu tip unsurları önemsemektedir. Günümüzde ne üretirseniz satamayabilirsiniz.

Tüketici
odaklı pazarlama anlayışı, tüketicinin istek ve arzularının hesaba katılmasını gerektiren bir anlayış olmakla birlikte, ürünü üreteceğiniz yer, kullanacağınız teknoloji, gireceğiniz Pazar, pazarın koşulları, kullanacağınız dağıtım kanalları çok fazla önem taşımaktadır. Çünkü Pazar büyük bir rekabet alanı haline gelmiştir. Hatta toplumların gelişmişlik düzeyleri bu anlamda oldukça ileri bir hal almıştır. Rekabet bile oldukça güç olmaktadır. Bu yüzden önce hangi ürünü üreteceğinizi çok iyi tespit etmeniz gerekmektedir. Üretilecek olan malın Pazar koşullarını, tüketicilerin bu tip bir mala karşı tutumlarını, isteklerini, beklentilerini bilmeniz gerekmektedir. Ürettiğiniz malın rakiplerini, onların Pazar koşullarını, mallarının eksik ve üstün yönlerini tanımanız gerekmektedir. Malı ürettiğiniz teknolojinin ileri olması fayda sağlayan unsurlar arasındadır. Bütün bunlar ciddi ve ayrıntılı araştırmalar sonucunda elde edilmelidir. Yani doğru yöntemlerin kullanıldığı bir Pazarlama araştırmaları, Pazar araştırmalarının yapılması gerekmektedir.

Hangi tüketici, hangi ürünü üretirsem satın alır mantığı kullanılarak pazara girilmektedir. Hali hazırda pazarlarda faaliyet gösteren firmalar için bile satış ve rekabet oldukça zor bir haldeyken yeni bir firmanın durumu daha da zor olmaktadır. Bu ancak yaratıcı bir pazarlama stratejisiyle çözülebilmektedir. Doğru araştırmalar, doğru uygulamalarla desteklendiğinde, bir firmanın Pazar payına sahip olması mümkün olmaktadır. Belki bir niş pazarla başlanmakta veya birkaç niş Pazar seçilerek girişler yapılmaktadır. Ama bugün de yeni bir firmanın pazara girişi imkânsız değildir.