Halkla ilişkiler kavramı, pek çok sektör için, pek çok anlamda kullanılmakla birlikte, gerçekte, hangi sektör ve hangi konuda olursa olsun, bu yönde yapılan çalışmaların hepsi, yapılan işle ilgili halk veya hedef kitlede farkındalık yaratarak, firmanın üretimine karşı talebin oluşmasını sağlamaktır. Halkla ilişkiler, yapılan işi veya amacı anlatır, işin niteliklerini, faydalarını zararlarını, gerekliliğini çevresindeki gruplara, hedef kitleye anlatır, bu tip anlatımları yaparken onları katılıma, satın almaya, onaylamaya, ikna etmeye çalışır. Yapılan işle ilgili, hedef kitlenin farkında olmasını yani bu konuda bilinçlenmesini sağlarken, öte yandan onların, yapılan işi benimsemesini, sevmesini, kendi yaşamına almasını sağlamaya çalışmaktadır. Kendi adından da anlaşılacağı gibi, diğer özel ve tüzel kuruluş, bireylerle ilişkiler kurar, iletişim köprüsünü oluştururlar. Tanıtım yaparlar; satın alma, onaylama, katılma, benimseme, sevme, arzu etme, istenilme duygu ve davranışların ortaya çıkması ve uygulanması için yoğun bir çaba sarf ederler. Hemen her firmanın bünyesinde, halkla ilişkiler birimi bulunmaktadır. Hepsi de firmanın faaliyet gösterdiği iş alanı için, yukarıda sayılanları gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Bunu birkaç firma ve işi örneğinde ele alırsak; bir dershanenin bu tip bir birimi, öğrenci ve velilerle iletişim kurmaktadırlar. Birim uzmanları, öğrenci ve velilerin, dershanenin eğitiminin kaliteli olduğunu, onları amaçlarına ulaştırabilecek uygulamalara sahip olduklarını, bunun için gerekli çalışmaların yapılmakta olduğunu anlatmaya ve onları ikna etmeye çalışır. Bir taraftan dershaneye karşı, bütün piyasanın olumlu duygular beslemesini sağlamaya çalışır, piyasaya, rakiplerine karşı dershanenin kurumsal kimliğinin güçlü ve yüksek kalitede eğitim verdiğini anlatmaya çalışırlar. Böylece dershanenin, piyasadaki kurumsal gücünü arttırırken, bu durumdan öğrenci ve velilerin olumlu olarak etkilenmesini de sağlamaya çalışırlar. Bu durum, kurum ve kuruluşlar ile firmaların hemen hepsi için geçerlidir. Halkla ilişkiler birimleri, kurumun piyasadaki rakiplerine, ortaklarına, tüketici veya müşterilerine, genel halk kitlelerine kurumun imajını aktararak, kuruma karşı olumlu düşünceler içerisinde olmalarını sağlarken, bir yandan da üretilen ürün veya hizmeti satın almalarını, onları benimsemelerini, istemelerini sağlamaya çalışmaktadırlar.
Bu tip birimler hem özel sektörlerde hem de kamu kuruluşlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaptıkları iş te genel anlamda, pazarlama iletişiminin bir öğesidir. Halkla ilişkiler biriminin de amacı sonuçta satış yapmaktır. Çevrede olumlu düşünceler yaratarak, ürün veya hizmetin alınmasını isterler. İzledikleri bütün politikalar, en alt basamaktan en üst basamağa kadar, bu amacın gerçekleşmesi için dizilen merdiven basamaklarıdır.