Diğer adıyla küresel reklamlar, ürün veya hizmet üreten kuruluşların, bütün dünyayı tek bir Pazar olarak görmesiyle, birbirine yakın veya benzer zamanlarda, aşağı yukarı aynı içeriklere sahip reklam yapmalarıdır. Dünya çapında ki pazarlarda faaliyet gösteren firmaların, ürün veya hizmetleriyle ilgili reklamları, kültürleri birbirinden farklı toplumlara özgü olarak tasarlanmaktadır. Her ne kadar aynı içerikleri tüketicilerine sunsalar da, farklı kültürel yapı gösteren toplumların pazarlarında, onların kültür öğelerini kullanarak tasarım yapmakta ve tüketicilere ulaştırmaktadır. Ülkemizde Coca cola reklamları televizyon kanallarında gösterilmektedir. Bizim toplumumuza has dönemler geldiğinde, reklam tasarımlarının, bu özel dönemlere vurgu yaparak veya onunla ilişkilendirilerek verildiği görülmektedir. Örneğin, bu markanın reklam mesajları, ramazan ayında farklılık göstermektedir. Ramazan ayının özelliklerini, insanların bu ayda yaşadıkları durumları, ürünle ilişkilendirmekte ve talebin oluşmasını sağlamaya çalışmaktadır. Aynı marka, farklı ülkelerde, örneğin; yılbaşlarında, reklamı göstereceği ülkenin kültürüne uygun unsurları ürünle ilişkilendirmektedir. Reklamların gösterileceği toplumların özelliklerine göre uyarlanması, son dönemlerin modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Reklam tasarımlarının, amaçlarının, ihtiyaçlarının çeşitli ayırımlara tabi tutularak belirlenmiş olması, toplumların kendilerine has kültürel yapılarının çözümlenmiş olması, yıllarca yani geçmişten günümüze, bazı dünya çapında veya küresel firmaların yaptıkları reklam çalışmaları, reklamın her yere göre, nasıl oluşturulması gerektiğini de belirlemiştir. Buna yönelik olarak çalışan reklam ajansları da bulunmaktadır. Global reklam, sesleneceği toplumun hem genel anlamdaki kültürel yapısını hem de aynı toplumun, özellikleri belirlenmiş hedef kitlesinin özelliklerini reklamlara yansıtmaktadır. Global reklam, artık küçük coğrafik bölgelerde bile, tüketicilerin karşısına çıkarken, o bölgelerin özelliklerini kullanmaktadır. Reklam veren firmanın ürettiği veya aracılık ettiği ürün ve hizmet özelliklerine, sesleneceği önce toplumun sonra hedef kitlenin özelliklerini katarak satışa sunmakta veya talep yaratmaktadır. Örneğin; bizim ülkemizde, giyim üzerine üretim yapan Colins firması, Türk toplumuna uygun motifleri, ürünlerinde kullanmaktadır. Global reklam, reklam veren firmaların, ya eş zamanlı veya birbirine yakın zamanlarda, farklı toplumlarda, aynı içerikleri, onların kültürel özelliklerine göre değiştirerek sunmalarıdır. Örneğin, reklam verenin, reklam yapma amacı, talep yaratmaksa yada satışları arttırmaksa buna yönelik global reklamın içeriklerini belirlemektedir. Fakat reklamın sunulacağı toplumun kültürel v.b. özelliklerine göre, reklamın mesajlarını şekillendirmektedir veya ürünlerinde, o bölgelerin kültürel unsurlarını kullanmakta ve bunları reklam mesajlarına eklemektedir.

Arşiv

Etiketler