Günümüzün gelişen, değişen ve çeşitlenen mecraları içinde geleneksel medyaya sıklıkla yöneltilen eleştirilerin başında teknolojik gelişmelere uygum sağlayamadığı, dijital çağa ayak uyduramadığı geliyor. Ancak burada belirtmek gerekiyor ki başta televizyon olmak üzere geleneksel medya dijital dünyaya uyum sağlamak noktasında onunla etkileşime girerek bir anlamda dönüşüm gerçekleştiriyor. Klasik anlayış içerisinde geride kalmış gibi görünse de, uygulamalar açısından bakıldığında özellikle ev sinema sistemleriyle birlikte televizyon evlerin baş tacı olma konumunu neredeyse geri kazandı. Yeni medyada geleneksel medyanın neredeyse bütün içeriklerine ulaşma olanağı mevcut. Televizyon reklam filmlerinden gazete haberlerine, sinema filmlerinden fotoğraflara, müziklere, görüntülere de ulaşmak mümkün. Geleneksel medya içerikleri artık dijital ortamlara da uygun şekilde üretiliyor. Bir reklam filmi televizyonda yayınlanırken bir yandan da reklam ajansı tarafından dijital ortamlara uygun haliyle de sosyal ağlarda, paylaşım sitelerinde yer alabiliyor. Bu noktada, reklam mesajının alıcısı konumundaki tüketiciler reklama dair fikirlerini, eleştirilerini paylaşabiliyor ya da diğer tüketicilerle tartışabiliyor. Tüketiciler üretim aşamasında dahi reklam ajansları tarafından sürece dahil edilebiliyorlar. Özellikle televizyon gerisinde kaldığı eleştirisi karşısında, dijital mecralarda en çok yer alan medya türü. Dijital ortamlarda televizyonun tek yönlü iletişimi yerine, tartışmanın, fikir alışverişinin, görüş bildirmenin, yorum yapabilmenin, paylaşabilmenin ve zamana bağlı kalmadan izleyebilmenin mümkün olduğu bir sistem var. İzleyici konumunda olmayan bir kullanıcı da içeriğe dijital ortamda ulaşabiliyor. Aynı mesajı farklı bir mecrada da alan kullanıcılar açısından ise mesajlar pekişiyor, tüketicilerin dikkati daha fazla çekilebiliyor. Geleneksel medyada yürütülen bir reklam kampanyasına ek olarak, dijital ortamlarda destekleyici çalışmalar yapılabiliyor. Uygulamada baktığımızda giderek yaygınlaşan dijital ortamlar yanında, geleneksel medyanın da yenilikçi ve yaratıcı bir gözle değerlendirildiği takdirde, sürecin gerisinde kalmadığını söylemek de mümkün. Geleneksel medya artık gelişen mobil sistemler sayesinde her an her yerde ulaşılabilecek bir medya türü haline geldi. Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya konulan gerek reklam, gerek eğlence gerekse de hizmet amaçlı içerikler birçok farklı formatta ve mecrada tüketicilerle buluşuyor. Reklamlar açısından bakıldığında da televizyon hala en yüksek payı alan mecra. Etkisi tartışılsa da, yeni medyanın getirdiği yenilikler sayesinde, yaratıcı reklam ajansları sadece televizyonda değil, geleneksel medyanın her alanında etkisi yüksek çalışmalara imza atıyorlar.

Arşiv

Etiketler