Gazete tanıtım gelirleri, kuruluşlar için çok önemli noktalarda kullanılmaktadır. Ülkemizde pek çok gazete için tanıtım gelirleri, gazetelerin yayınlarına devam etmesine ve çalışanların ücretlerinin ödenmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle tirajları yüksek olmayan, henüz düzgün bir okur kitlesine sahip olma yolunda ilerleyen gazetelerin, ayakta kalabilmeleri, neredeyse bu gelirlerin sürekliliğine bağlı olabilmektedir. Fakat ne yazık ki günümüzde, firmaların, bu mecraya gittikçe daha az değer vermesi, gazetelerin reklam gelirlerini azaltmaktadır. Firmaların, bu mecraya daha az değer vermelerinin nedeni ise, diğer mecraların özellikle internetin gelişmesidir. Firmalar, günümüzde tanıtımla ilgili bütün kampanyaları teknolojik gelişim olan, internet ve onun uzantısında, cep telefonlarına aktarmaya ve bunların üzerinden kampanyalarını düşünmeye başlamışlardır. Hâlbuki gazeteler de, diğer mecralar kadar önemli bir etkiye sahiptir. Basılı tanıtım kalıcı olmakta ve hedef kitleye çok daha çabuk ulaşmaktadır. Firmalar için daha ekonomik olmaktadır. Ayrıca basılı tasarımlara tekrar ulaşılabilmesi mümkün olmaktadır. Yani saklanabilmektedir.

Gazetelerin reklamı, okurlarıyla kurdukları etkileşimli ilişkiyi, aynı gazetenin reklamlarına da yansıtmaktadır. Kendi gazetelerini sahiplenen okur kitlesi, gazetelerine güvenmekte ve bunların çoğu, gazetelerinin görüşlerine uygun olarak yaşam biçimlerini geliştirmişlerdir. Bu tip gazetelerin reklam  tasarımları, stratejik bir yaratıcılığa sahip olmasalar bile, bu ilişkiden kaynaklı olarak, güven uyandırmakta ve sahiplenilmektedir. Gazetelerin reklamını inceleyen okurlar, aynı zamanda, bu tip çalışmaları veren firmaların tüketicileri olmakta ve tüketiciler ihtiyaç halinde buraları incelemektedirler.

Firmaların çalışmalarını, diğer mecralara kaydırmasıyla, gazete tanıtımları azalmakta ve firmalar, gazete ile okurları arasında bulunan ilişkinin etkilerinden faydalanamamaktadırlar. Gazeteler, kendi alanlarında bulunan sert rekabet koşullarından ötürü de, ilan ücretlerini arttırma yoluna gidememektedirler. Ayrıca gazetelerin elde ettikleri bu gelirler, tam olarak gazetelere bile kalamamakta, onlardan kesinti yapılmaktadır. Bu yüzden buradan gelen gelirleri azalan gazeteler, diğer gazetelerle birleşme yoluna gitmektedirler. Bu ise hem çalışanların durumlarını hem de gazetenin misyonunu etkilemektedir.

Özellikle bazı zamanlarda Tirajın düşmesi de bu gelirleri daha da azaltmaktadır. Çünkü firmalar, yüksek tirajları olan gazeteleri tercih etmekte ve onlarla çalışmaktadır. Gazeteler bu yüzden, buradan gelen gelirlerini arttırabilmek için, tirajlarını yükseltmektedirler. Bu durum ise, basını reklamcılığa bağlı hale getirmektedir. Gazeteyi neredeyse, ayakta tutan en önemli unsurun firmaların kampanyaları olmasını sağlamaktadır.  

Arşiv

Etiketler