Günümüzde reklam mecrası olarak, gazeteleri kullanmak isteyen firmaların sayısı, aslına bakılırsa hiç te azımsanacak sayıda değil. Fakat bu mecraları kullanmak isteyen firmalar, orta ölçekli olduğu için, genelde reklama ayırabildikleri bütçeler sınırlı olduğundan bu mecraları kullanamıyorlar. Bugün nereden bakarsanız bakın, ulusal çapta yayın yapan bir gazetenin tam sayfa reklam ilanı, aşağı yukarı 10.000 TL civarındadır. Üstelik bu rakam tirajı yüksek gazetelerde çok daha fazladır ve günlük olarak ödenmektedir. Gazete reklam fiyatlarının bu durumu, gazete reklam mecralarını kullanan firma sayısını azaltıyor. Büyük markalar veya bu bütçeyi reklama yatırabilecek firmalar kullanabiliyorlar. Her ne kadar reklamın sağlayacağı getirileri, orta ölçekli firmalar tam olarak kavrayamamış olsalar da, kavramış olanların da gözünü, bu rakam korkutuyor. Orta ölçekte iş yapan firmaların bu miktarı ayırması, onlar için ciddi bir durumdur. Firmaların reklam mecralarına yönelik bu kadar yüksek bedeller ödemeleri, kendi başlarına hareket etmelerinden de kaynaklanmaktadır. Hâlbuki onlar için planlama yapan bir reklam ajansıyla anlaşarak, bu mecraları kullanmaları, bu rakamı önemli miktarda düşürmektedir. Çünkü reklam mecralarının hemen hepsi, sürekli ajanslarla çalıştıkları için, anlaşmalı olarak belirli indirimler uyguluyorlar. Firmalar, direkt olarak mecralarla görüşmeyip onlara planlama yapabilecek bir ajans bulmaları halinde, bu indirimlerden faydalanabiliyorlar. Yukarıdaki rakam daha uygun hale gelebiliyor. Gazete reklamları için de bu durum aynen geçerlidir. Gazete mecraları, reklam ajanslarına özel indirimler uygulayabiliyor. Ülkemizde faaliyet gösteren orta veya küçük ölçekli firmalar, sadece büyük markaların reklam ajanslarıyla çalışabileceklerini düşünüyor. Yani reklam ajanslarıyla çalışmak onlar için lüks gibi geliyor. Aslında bu düşünce çok doğru değil. Çünkü reklam ve pazarlama, her ölçekteki firma için olmazsa olmazlardandır. Firmalar, belki de ayırdığı bütçenin katlarını bu yolla kazanabileceklerdir. Bununla birlikte, reklamın uzmanları en etkili mecraları tespit etmek üzere uzmanlaşmışlardır. Mecralarla pazarlık yapabiliyor ve firmaların bütçelerini, en ince ayrıntısına kadar etkili bir şekilde değerlendirebiliyorlar. Bir firmayı, ta kuruluşundan pazarlarda ilerlediği yollar boyunca, onu ileri taşıyan, büyüten, insanlar tarafından tanınmasını, tercih edilmesini sağlayan en önemli etken reklam ve pazarlamadır. Bu yüzden reklama için yapılacak bütçe planlaması, gereksiz veya daha fazla para kazandıktan sonra, yapılması gereken bir iş değildir. Tam tersine, ilk etapta öncelik verilmesi gereken, firmanın en önemli işidir. Günümüzde, bir firmanın reklam veya pazarlama stratejileri olmadan ilerlemesi, büyümesi çok zordur. Onlarca benzer ürün ve hizmet üreten firma bulunuyor. Hepsi hem birbirleriyle rekabet halinde ayrıca hepsi, bir şekilde reklam yapıyorlar. Bütün bunlar doğru olarak kabul edildiğinde, hangi ölçekte olursa olsun, firmaların, onlara yol gösterecek bir reklam ajansına sahip olmaları da şarttır. Hem hedef kitlesinin en çok izlediği mecraları tespit edebilmek, etkili tasarımları yapabilmek hem de mecraların ajanslara yaptığı indirimlerden faydalanabilmeleri için önemlidir.

Arşiv

Etiketler