Bilindiği gibi gazete reklam mecrası, tanıtımın uygulandığı en eski mecralardan biridir. Diğer tüm mecralarda oldukça gelişmiş, kendine yeni teknikler ve yeni mecralar eklemiştir. Fakat gazete reklamları, eskiden nasıl yapılıyor idiyse aynı şekilde yapılmaya devam etmektedir. Gazete reklamlarına eklenen yeni geliştirilmiş unsurlar, sadece grafik tasarım çalışmalarında görülebilmektedir. Gazete reklamlarında durumun böyle olması, diğer mecralarda yaşanan ileri teknoloji ve yeni mecraların etkisi, bu mecrayı seçen firmaların sayısını azaltmıştır. Bu da, tanıtım gelirleriyle varlığını sürdürmeye çalışan gazeteler için dezavantaj olmaktadır. Aslında gazete reklamlarına yönelik, doğru stratejilerin oluşturulması halinde, onların etkisi oldukça artabilir ve firmaların sayısını da arttırabilir. Örneğin, gazeteye hazırlanacak tasarımın, ilk etapta tüketici yönlü olması önemlidir. Bu noktada tasarımda, tüketicinin ihtiyaçları tam olarak tespit edilerek, bu ihtiyaçlara cevap veren içerikler kullanılmalıdır. Tasarım esnasında, ortalama bir tüketici algısı hesaplanmalıdır. Yani, bilgisi ve dikkat düzeyi orta seviyede olan tüketiciler temel alınmalıdır.

Tasarlanan gazete reklamları, bilgi verici ve eğitici olmalıdır. Tüketiciler, verilen mesajlarla, yararlı ve anlamlı şeyler öğrenmelidir. Bu, onun, kampanyaya olan ilgisini artırır. Bu tip bilgilerin verilmesi esnasında, eğlendirici ve sevimli unsurların eklenmesi, tasarıma yönelik ilgiyi, biraz daha arttırır. Gazetelerdeki tasarım kesinlikle can sıkıcı olmamalıdır. Bilgilerin, anlamlı verilerin, kuru kuru verilmesi dikkat çekici özelliğini yok edip, onu can sıkıcı yapabilir. Tasarlanan gazete tanıtımı eğlendirici ve sevimli olacak diye de, toplum yapısına aykırı olmamalı ve kesinlikle toplumsal yapının bir parçası olarak düşünülmelidir. Firmanın, kampanya zamanlaması hesaplanmalı ve mesaj anlaşılabilir, yalın olarak düşünülmelidir. Tasarımcı çalışırken, kullandığı bütün verileri harmanladıktan sonra, mesajını veren bir bütüne ulaşmalıdır. Yani tanıtımın bütün unsurları, aynı mesajı, birbirlerini destekleyerek, uyumlu ve hoş renklerle vermelidir. Tasarımda verilen ürün veya hizmet bilgilerinin, tüketicinin problemleriyle yakın bir ilişkisinin olması, onlara kısmen de olsa cevap olabilmesi veya onlarla ilgili seçenek sunması gerekmektedir.

Bütün bunlarla birlikte, burada kullanılan bütün bilgilerin doğru olması da çok önemlidir. Kampanyanın yayınlanmasından sonra, firmanın, orada belirtilen vaatlerini yerine getirmesi tüketicilerde belirli bir güven oluşturacaktır. Ürün veya hizmetin, tüketiciler tarafından talep edilmesi halinde, nereden, nasıl, hangi şartlarla temin edebilecekleri bilgilerinde, herhangi bir aksaklığın yaşanmaması gerekmektedir. Tasarlanan gazete tanıtımında, tüketicilere hissettirilen unsurlar, ürün veya hizmetin temininde de hissettirilmelidir. Bütün bunlar kampanyanın başarılı olmasını sağlayan etkenlerdir.

Arşiv

Etiketler