Gazete okuyucuları ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri bakımından farklılıklar gösterir. Gazete reklamlarını veren firmalar değişik gazeteleri kullanarak mal ve ürün ve hizmetlerini  tanıtacak değişik hedef kitlelere ulaşabilirler. Aynı zamanda ulusal gazetelerin birbirinden farklı yerel baskı yapmaları, yerel gazetelerin olması bölgesel gazete reklamlarında hedef kitleye ulaşılması ve maliyetlerin düşüklüğü açısından firmalara kolaylıklar sağlar. Gazeteler, geniş ve büyük bir hedef kitleye ulaşabilir. Her sınıftan birey gazete alabilir. Tirajı çok yüksek  gazetelerin seçimi ile tanıtımın prestiji sağlanabilır. Bireyler güvendiği bir gazetede çıkan tanıtım firmanın satışlarını arttıracak ve marka bilinirliğini arttıracaktır.  Gazeteler Reklamları tüketicilere en hızlı ulaşan mecradır. tanıtımın gazetede yayınlanacağı tarihten  bir gün önce gazete ajansına teslim edilmesi yeterlidir. Bu durum firmalara güncel olaylarla bağlantılı çalışma yapabilme imkanı sağlamaktadır.  Aynı zamanda tanıtımı çok kısa kısa bir sürede yayınlatma son anda firma işinin formatında değişiklik yapma imkanı sağlamaktadır. Gazetelerin tirajlarının yüksek olması ve fiyatı itibariyle alınabilirliğinin kolay olması hedef kitleye daha sık hitap etme imkanı sağlamaktadır. Gazetelerin belli sayfalarında belli konulara ağırlık vermesi sebebiyle tanıtılan mal ya da hizmet için hedeflenen kitleye uygun gazete reklamlarının seçilmesi kolaylaşmaktadır. Gazetelerde kısa bir sürede istediğiniz tasarımınızı yayınlatabilir, aynı zamanda ajansa bilgi vererek tanıtımda istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.

Arşiv

Etiketler