Gazetelerin yeri, insan yaşantısında çok önemlidir. Gazete okumak, bireylerin vazgeçilmez alışkanlıklarından birisidir. Gelişmiş toplumlarda gazete okumayan insan çok azdır..gazetelerin çoğalması, ve modern baskı teknikleri ile bir tanıtım aracı olarak gazetenin önemini çok arttırmıştır. Tanıtım maliyetinin azlığı da gazete reklamlarının artmasının önemli nedenlerinden biridir.

Basılı tanıtım araçları arasında etkisi en çok olan ve tercih edilen gazetelerdir Gazeteleri. Uluslar arası, ulusal, yerel gazeteler olmak üzere sınıflandırabiliriz. Uluslararası dağıtımı olan gazeteler uluslararası gazete olarak tanımlanır. Bir ülkenin tamamında Dağıtılan gazeteler ulusal, Yalnız belli bir bölgede dağıtımı olan gazetelerde yerel gazeteler olarak adlandırılabilir.

Yerel yerel gazete reklamları, o bölgenin sosyo – ekonomik  özelliklerine göre düzenlenir. Hem üretim ve perakendecinin beraber tanıtım yapmaları için uygun bir araçtır. Gazete firmaların bu tip çalışmaları için ayırdığı bütçe ve bunun için belirledikleri hedefleri doğrultusunda istenen boyutta  tüketici hedef kitlelerine hitap etme ve çalışmaları gösterme  imkanı vardır.

Gazeteler içerik bakımından farklı konulara yer verirler. Bazı gazeteler politik bazıları ekonomi bazı gazetelerde magazin haberleri doğrultusunda yayın yaparlar.  Böylece firmalar  değişik toplum gruplarına ve ilgi alanı farklı kitlelere gazete reklamlarını gösterme imkanı sağlar.

Gazetelerde toplumun bütün bireylerini ilgilendiren haberler vardır. Gazetelerdeki içerik bölümlerine göre üreticiler ve bir hizmeti pazarlayanlar kendi hedef kitlelerinin genelde okuduğu sayfalara göre ilgili ürünün tasarımlarını verdiklerinde gazete çok etkili olmaktadır.Örneğinmoda sayfalarına verilen  bayan giyim tanıtımları, bayan okuyucuları tanıtılan ürünü satın almaya teşvik etmektedir. Tanıtımlarda hedeflenen kitle mutlaka dikkate alınmalıdır. Bir ekonomi gazetesinde yer alacak tasarımlar, bu sektörde faaliyet gösteren firma tanıtımları olmalıdır bu gazete reklamlarının amacına ulaşmasını ve firmamın marka bilinirliğini artmasını sağlamaktadır.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir firmanın tanıtımlarını çok satılan ulusal gazetelerde yayınlanması gerekir. Sadece belirli bir bölgeye hitap eden bir firmanın tanıtımlarının yerel bir gazetede yayınlanması bütçelerin doğru kullanılması açısından doğru bir yöntem olacaktır.