Gazete reklamları da diğer mecralar kadar etkili olmaktadır. İlancılık ajansları firmaların ihtiyaç duyduğu tanıtımların tasarımlarını yapmakta ve bunları gazetelere göndermektedir. Firmaların, gazetelere gönderdikleri tanıtımlar; genellikle sosyal ilanlar, ticari ilanlar ve seri ilanlar şeklinde olmaktadır. Bu tip gazete çalışmasının ebatları, gazeteler tarafından belirlenmektedir. Belirlenmiş olan ebatlardan, kendilerine en uygun olanını, firmalar seçmekte ve seçmiş oldukları ebada göre tasarımın yapılmasını sağlamaktadırlar. Gazete reklamları tam sayfa, yarım sayfa, çeyrek sayfa, maktu kutu şeklinde olabilmektedir.

Firmalar, istedikleri gazete reklamlarını, ajanslara yaptırdıktan sonra, gazetelerin kullanabilecekleri sayfalarını seçmekte ve oralara basılmasını istemektedir. Firmaların gazete tanıtımlarında, hedef kitlesine ulaştırmak istedikleri, ürün ve hizmet özellikleri, bunların alınabileceği satış noktaları, iletişim adresleri, logoları ve firmaların kurumsal sloganları olabilmektedir. Ayrıca bunlar, genellikle firmaların kampanyalarını, indirimlerini, promosyonel faaliyetlerini veya yeni ürettikleri bir ürünün duyurusunu yapmak için kullanılmaktadır. Burada bulunan tasarımlar çok içerikli veya firma bilgilerinin geniş olarak verildiği işler olmamaktadır.

Gazete reklamları, özellik bakımından daha kısa ve öz anlatımlar içermektedir. Genellikle, ürün veya hizmetin etkili bir fotoğrafı veya ürün, hizmeti iyi anlatabileceğini gördükleri bir görüntü, imaj kullanılmaktadır. Gazete reklamları, renkli olarak tasarlanmakta ve burada da tasarımın çarpıcı olmasına dikkat edilmektedir. Firmalar sosyal ilanları, marka bilinirliğini arttırmak amacıyla, kullanabilmektedir. Ticari ilanlar kısmında markalarını, ürün ve hizmetlerinin tanıtımlarını ve özelliklerini çok kısa ve öz anlatmaktadırlar. Gazetelerin seri ilanlar kısmını, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayrıca tanıtım amacıyla da kullanabilmektedirler. Gazetelerin seri ilanlar kısmında bu tip ilanların biçimleri, maktu kutular şeklinde tasarlanmakta ve basılmaktadır. Logolarını, kurumsal sloganlarını ve iletişim adreslerini koymaktadırlar.

Gazetelerin tirajları, yani basıldıkları gazete sayısı, okur sayısını yansıtmaktadır. Gazeteler, genellikle satılabileceği kadar basım yapmaktadır. Tirajları ne kadar yüksek olursa, o kadar okur kitlesi bulunmaktadır. Gazetelerin tirajları, firmaların kampanya durumlarını etkilemektedir. Genellikle en yüksek tiraja sahip gazetelere bu tip tasarımlarını veren firmalar, gazetelerin iç sayfalarını kullanmanın yanı sıra, onların dağıtım kanallarını da kullanmaktadır. İnsert tasarımları, broşürler, kaataloglar tasarlamakta ve gazetelerin dağıtım kanallarını kullanarak, gene gazetelerin okurlarına, dolayısıyla potansiyel tüketicilerine göndermektedirler.

Gazetelerin okurlarıyla kurdukları kendilerine has bağları vardır. Bu tip gazetelere verilen tasarımlar, ne kadar kısa veya küçük olursa olsun, okurlar tarafından okunmakta ve görülmektedir. Kendi gazetelerine duydukları güveni, aynı şekilde,  firmalara yansıtmakta ve sıcak bakmaktadırlar. Bu yüzden firmaların gazeteler mecrasını kullanması, sağlıklı bir kanalı kullanmaları anlamına gelmekte ve etkili kampanya yapmış olmaktadırlar.  

Arşiv

Etiketler