Gazete tanıtımları da aynı televizyon, radyo, internet mecraları kadar etkilidir. Burada da diğerlerinde olduğu gibi, avantajlar ve dezavantajlar söz konusudur. Tabi bu sözünü ettiğimiz avantaj ve dezavantajlar daha çok, firmaların önem verdikleri, dolayısıyla, reklam tasarımlarının tüketicilere ulaşması ve gereken mesajları, etkin bir şekilde iletmesi kapsamında kullanılmaktadır. Bilindiği gibi gazeteler, basıılı kitle iletişim araçlarıdır. Gazetelerin bir bölümü ulusal çapta yayın yaparken, bir kısmı yerel veya bölgesel çapta yayın yapmaktadırlar. Ulusal çapta yayın yapan gazetelerin, kiminin tirajı yani ülkeye dağıttığı gazete sayısı oldukça yüksek olmakta, kimilerinin ise az olmaktadır. Gazetelerin tiraj durumları, halk tarafından çok okunması, dolayısıyla satın alınma durumlarına bağlı olarak artmakta veya azalmaktadır. Gazetelere verilen tanıtımlar da, buna bağlı olarak ulusal veya yerel olarak verilmektedir. Kimi firma, yerel çalışmaktadır. Bu tip firmalar sadece kendi bölgelerine yönelik gazetelere bu tip iş vermektedir. Ulusal çapta faaliyet gösteren firmalar ise, hem ulusal hem de yerel gazetelerde kampanya düzenlemektedir.

Gazetelere verilen tanıtımlar, bilindiği gibi görsel ve algısal olabilmektedir. Yani buraya yönelik yapılan tasarımlarda, resim, fotoğraf, ürün fotoğrafları, imaj çalışmaları, sloganlar ve bilgi metinleri olabilmektedir. Gazete tanıtımları, birkaç değişik şekilde olabilmektedir. Firmanın bütçesine bağlı olarak tam sayfa, yarım sayfa veya çeyrek sayfa olabilmektedir. Bunların dışında, firmalar, seri ilan sayfalarını da kullanmaktadırlar. Bu sayfalara ilişkin, eleman istihdam ilanlarını, çerçeveli maktu kutu şeklinde vererek, hem eleman arayışlarını hem de tanıtımlarını yapmaktadırlar. Gazetelerin, kendi sayfalarının belirli bir ücret karşılığında, belirlenmiş bir alanını, firmalara bu amaçla olarak kullandırması dışında, bir de dağıtım kanallarını da aynı amaç doğrultusunda kullandırmaktadır. Yani firmaların insert ve broşür baskılarını, gazetelerle birlikte, tüketicilere dağıtmaktadır.

İnsert baskılar; firmanın, a4 sayfasını arkalı önlü ve renkli olarak, reklam tasarımları için kullanmasıdır. Bu a4 sayfası, gazetelerin aralarına yerleştirilmektedir. Gazete okurları, bu gazeteleri satın alıp açtıklarında, bu çalışmalarla olduğu sayfayı görmekte ve incelemektedirler. Çalışmaların, satın alınmış bir ihtiyaçla birlikte verilmesi, etkili olmakta ve tüketiciler bunları dikkatle incelemektedir, yani doğrudan tüketicinin eline geçmektedirler. Aynı şekilde yapılan ve gazete dağıtım kanallarını kullanan, diğer mecra ise broşürlerdir. Bunlar da gene renkli olarak, birden fazla sayfanın, uygun görülen bir taraflarından, kırımlarının yapılması sonucu oluşturulması ve sayfaların, reklam tasarımlarıyla, arkalı önlü kullanılmasıyla yapılmaktadır. Bunlar da gazetelerle beraber, gazeteyi satın alan her okuyucuya ücretsiz dağıtılmaktadır. Bunların da etkisi aynı insertler gibidir. Son zamanlarda gazeteler, firmaların kurumsal kataloglarını da dağıtmaya başlamıştır. Bunlarda aynı şekilde birden fazla sayfadan oluşmaktadır. Yalnız katalogların farkı, farklı kağıt gramajları ve farklı ebatlarda olmalarıdır. Bu farklılıklar ise; tamamen tasarımcının yaratıcılığına bağlı olarak değişmektedir. Yani firmalar, gazeteleri 5 tip mecra için kullanmaktadır.

Gazete reklam tasarımlarını, grafik tasarımcı yapmaktadır. Bunlar ajansları veya gazetelerin bünyesinde çalışanlardan biri olabilmektedir. Tasarımcı, yukarıda sayılan malzemeleri, sloganları, bilgi metinlerini harmanlayarak yeni bir görüntü oluşturmaktadırlar. Grafik tasarımcı, malzemelerden bir çalışma yapmaktadır. Bu yeni çalışma, farklı, dikkat çekici, çarpıcı hale getirilerek, belirli bir çerçevede ve belirli bir düzen içine yerleştirilmektedir. Burada tasarımcı, reklamı tasarımlarının, iletmesi gereken mesajları düşünmektedir. Tüketicilere verilmesi gereken mesajlar, yapacağı işin şeklini belirlemektedir. Yani tasarımcı, tüketicilere neyi iletecek? Güçlü firma, doğru ve dürüst firma, kaliteli ürün ve şık ambalaj, sağlıklı hizmet ve alma kolaylıkları v.s. gibi mesajların verilebilmesi için malzemelerini ne şekilde kullanacağını düşünmekte ve bulmaktadır. Verilecek olan sloganın dikkat çekmesi için, onun stilini, rengini, efektlerini ona göre vermektedir. Bir çalışmada, güç, iktidar, kalite, anlayış, saygı, sevgi, v.b. kavramların hepsi verilebilmektedir. Bunlar mesajların, etkin bir şekilde tüketicilere verilmesini hedefleyen işlerdir. Bunlarla beraber, ünlü oyuncuların fotoğrafları, ünlü çizerlerin çizgileri, fiziksel güzelliği dikkat çekici olan bir manken v.s. gibi, pek çok araç, bu çalışmalarda kullanılabilmektedir.

Gazetelerin bu tip çalışmaları, doğrudan tüketicilerin eline geçmektedir. Tüketici, bunları incelerken, kendi bilinci, bakış açısı, beğenileri, tercihleri ile mesajlarla yüz yüze gelmektedir. Dolayısıyla gazete mecrasının etki gücü yüksek olabilmektedir. Bu durum, gazete ilanlarının avantajlı olduğu durumdur. Bu mecranın dezavantajlı olduğu durumlar ise; televizyon mecrasına benzer, hareketli, sesli işler olmayışıdır. Bir filmde kullanılan, firmaya ait malzemeler çok çeşitli olabilmektedir. Bu tip bir filminin süresi, ne kadar kısa olursa olsun, birden çok görüntü, birden çok malzeme ve mesaj verilebilmektedir. Burada ise, tek bir görüntü içerisinde, birden fazla mesaj verilmeye çalışılmaktadır. Burada verilen duygu ve hisler dolayısıyla daha uzaktan verilmektedir. Filmde, hemen duygusal bir bağ kurulmaktadır. Bu da gazete mecrasının dezavantajı olmaktadır.

Gazete mecrası, ulusal yayın yapan ve tirajı yüksek olan birinde yayınlanmaktaysa, yerel gazetelerin yaptığı görevi de yerine getirmektedir. Yani, yerel gazetenin yayın yaptığı bölgeye de dağılmakta ve oradaki tüketicilere mesajlarını iletmektedir. Burada da, yerel ve ulusal gazete mecralarının arasında ufak bir ayrım bulunmaktadır. Yerel gazeteler, kendi bölgelerine yayın yapmaktadırlar. Aynı bölgede ikamet etmekte olan insanlar, gazeteyi ve firmaları, muhtemelen tanımaktadır. Dolayısıyla burada çıkan çalışmalar, daha tanıdık ve bildik olmaktadır. Bu ise, insanlara güven vermektedir. Ulusal gazete çalışmalarının, diğer firma mesajlarıyla beraber vermek istediği, “bu bizden” hissini, sıcaklık ve samimiyet hissini, yerel gazete doğrudan vermektedir.

Bütün bu avantajlarına rağmen, ülkemizde gazete mecrası, diğer kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle beraber azalma göstermektedir. Özellikle internet mecrasının gelişmesiyle beraber, ayrıca televizyon ve sinema kulvarlarının etkinliği ve etkisi, buradaki yatırımların, diğer yönlere kaydırılmasına neden olmaktadır. Son zamanlarda, mobil telefon alanı, internet mecralarında, sosyal sitelerin platformları, arama motorununkilere daha fazla yatırım yapılmaktadır.  

Arşiv

Etiketler