Firmaların ürün ve hizmetleriyle ilgili gazetelere verdikleri reklam ölçüleri, gazeteler tarafından belirlenmektedir. Onlar, tanıtımlara hangi sayfalarda, hangi reklam ölçülerinde alabileceklerini hesaplamakta ve bunların duyurularını hem web sitelerinde hem de onlara bağlı olan seri ilan ve tanıtım ajanslarına bildirmektedirler. Seri ilan ve tanıtım ajansları, firmalarla görüşmelerinde, verebilecekleri reklam  ölçülerini ve fiyatlarını konuşmaktadırlar. Buna göre firmalar ya kendileri iç bünyelerinde, ya da bağlı oldukları ajansa veya gazetelerin seri ilan ve reklam ajanslarına, istedikleri tasarımı yaptırmaktadırlar. Gazetelerin reklam ölçüleri belirli standartlarda ve her gazeteye göre değişmektedir. Ama genelde değişmeyen ölçüler, sütun ve santim bazında değerlendirilmektedir. Buradaki reklam ölçülerinde, gazetelerin eni ve boyu baz alınır. Örneğin hürriyet gazetesinin eni 10 sütun yüksekliği ise 52,5 cm.den oluşmakta. Firmaların verebilecekleri ilanın yüksekliği şu durumda belirlenmiş olup, uzunluğu istenildiği kadar olabilmektedir. Buna göre Hürriyet Gazetesi örneğinde ilan ölçüleri aşağıdaki gibidir. Diğer ulusal gazetelerin tanıtım alma biçimleri de aşağı yukarı buna benzer olmaktadır. Tabi bu gazetenin de diğerleri gibi Seri ilan ve tanıtım ajansı bulunmaktadır.

Sütun Sayısı Ana gazete ilan Sayfaları Seri ilan ve İK

1 sütun 3,6 cm 3.3 cm

2 sütun 7,6 cm 6.9 cm

3 sütun 11.5 cm 10.4 cm

4 sütun 15.5 cm 14.0 cm

5 sütun 19.5 cm 17.5 cm

6 sütun 23.5 cm 21.0 cm

7 sütun 27.4 cm 24.6 cm

8 sütun 31.4 cm 28.2 cm

9 sütun 35.4 cm 31.8 cm

10 sütun 35.4 cm

buna göre tam sayfa ilan ölçüsü; boy 52.5 cm x en 35.4 cm'dir. Gazetelerin çerçeveli ilanları; eleman, sosyal ve ticari ilanları anlamında kullanılmaktadır. Ticari ilanlar, otomotiv, pazarlama, emlak v.b. sektör firmalarının tasarımlarını içermektedir. Sosyal ilanlarda bunların ve diğer özel ve tüzel kişilerin duyuru, vefat, anma, taziye, teşekkür ve başsağlığı ilanlarıdır. Çerçeveli ilanların hepsi, hem gazetelerin ilan sayfalarında hem de gazetelerin ön sayfası hariç, firmaların istedikleri bütün sayfalarda kullanılabilmektedir. Gazetelerin ticari ilanları, özellikle, oldukça etkili bir mecra olmaktadır. çünkü burada firmalar, gerçek tüketici kitlesi ile karşı karşıya gelmektedir. Hem ihtiyaç ya da istek sahibi hem de firma iletişim halinde olmakta ve satış yapmaktadır. zaten gazetelerin seri ilanlar kısmını, okurlarıyla birlikte, belirli bir amaç taşıyan kişiler takip etmektedir. Dolayısıyla burada yayınlananlar etkili olmaktadır. Gazetelerin bu alanları, genellikle hem ulusal çapta yayın yapan gazeteler tarafından yayınlanmakta hem de bu ulusal gazetelerin tirajları yüksek olmaktadır.

Arşiv

Etiketler