Normalde gazeteler, aynı amaçlar ve hedefler doğrultusunda kurulmaktadır. Toplumun bilgilenmesini sağlamak, olaylardan haberler vermek, sağlıklı ve bilinçli bir kamuoyunun oluşması için çalışmak, ayrıca toplumun boş zamanlarının, en iyi şekilde değerlendirilebilmesini sağlamak, temel amaçları olmaktadır. Kamuoyunun fikirlerini, düşüncelerini ve eleştirilerini yöneticilere ulaştırmak, yöneticilerin de mesajlarını veya iletmek istediklerini kamuoyuna sunmak gene amaçları arasında yer almaktadır. Hem ulusal hem de yerel gazetelerin kurulma amaçları aynı olmaktadır. Fakat kimisi ulusal çapta, kimisi de yerel çapta faaliyet göstermektedir. Bilindiği gibi gazetelerde, bu amaçlar doğrultusunda haberler, köşe yazıları, makaleler v.s. yayınlanmaktadır. Bunlar gazete köşe yazarlarının ve muhabirlerinin çalışmalarıyla ortaya çıkmakta ve topluma dağılmaktadır. Gazete içerikleri, kimi kesimi olumlu yönde etkilerken kimi kesimi de olumsuz yönde etkilemektedir. Yani kimilerinin beğenilerini kazanan  gazete içerikleri, kimilerinin beğenilerini kazanamamaktadır. Toplumların içerisinde, farklı düşünceler, farklı yapılanmalar, farklı kesimleri doğal olarak zaten vardır. Her bir farklı kesim kendi içerisinde ortak bir dil ve kültür, bakış açısı geliştirmiş ve yaşama belirlenmiş çerçevelerden bakmaktadır.

Bütün bu farklılıkların tam ortasına kurulan gazetelerin, bir süre sonra ister istemez, kendi yönleri ve yerleri belirlenmektedir. Gazeteler de, toplumun içerisinde yer alan kesimlerden birine, hitap etmeye başlamaktadır. Kimi gazeteler, hitap ettikleri kesimlere güvenilir ve sağlıklı bulunurken, kimisine de güvenilmemektedir. Bunların hepsi, tanıtımlardan çok gazete içerikleriyle ilgili olmaktadır. Ama okurlar, güvendikleri gazetelerle farklı bir bağ kurmaktadır. Onlarla kurulan bu bağ, gazetelerin ortaya çıktıkları zamanlar boyunca bilinen bir durumdur. Toplumda var olan kesimler, kendi gazete içeriklerinde ilettiği bütün haber ve yorumları genel doğru olarak kabul etmekte ve ona inanmaktadırlar. Fikir alışverişlerini, bu doğrultuda yapmakta, beğenilerini ve yaşam biçimlerini, oralardan edindikleri bilgi ve fikirler doğrultusunda oluşturmaktadırlar. Gazetelerine güven duymakta, onu rehber olarak görmektedirler. Dolayısıyla bu tip gazetelerin, ister magazin haberleri, ister normal yazıları, ister kültürel v.s. ne olursa olsun ilgiyle incelenmekte ve okunmaktadır.

Bu tip gazetelerde çıkan tasarımlar da dolayısıyla aynı etkide bulunmaktadır. Gazete okurları, tanıtım için tüketici konumundadırlar. Tüketiciler, kendi gazetelerinde çıkan tanıtımları, takip etmekte ve alışverişlerini bunlardan yapmaktadırlar. Bu tip gazetelerde mesajlar doğrudan hedef kitleye etkin bir şekilde ulaştırabilmektedir. Üstelik tüketiciyle gazete içeriklerinin bütünleşmiş olması, onların arasında kurulan güçlü bağlar, onlara dair bilgilerle de özdeşleştirilmekte dolayısıyla önemsenmektedir. Buralara firmaların misyonu ve vizyonu değerlendirilmektedir. Markaların, zaten amaçlarının arasında bulunan marka bilinirliğinin arttırılması, bu şekilde kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Tüketiciler, buralarda  gördükleri firmaların, üretim biçimini, üretim yerini, ürettiği ürün ve hizmeti öğreniyor ve ihtiyaç duyduklarında onlara başvurmaktadır.

Gazete okurları, senelerce gazete takip ettikleri için, neyin ne olduğunun bilincinde olmaktadır. Buradaki tüketici bilinçli olmaktadır. Bu durum, gazete reklamlarında verilen mesajların daha net olarak anlaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca tüketici, firmaların ürün ve hizmetleri arasında ki farkları ve kalite ayrımlarını daha net olarak yapabilmektedir. Yanlış mesajlarını, hatalarını, işin kalitesini, firmanın amaçlarını tahmin edebilmekte ve ona göre karar verebilmektedir. Bu kararla, davranışlarını olumlu ya da olumsuz şekilde belirlemektedir. Gazete okurları, etkilendikleri gazete tanıtımlarını tercih ettiklerinde, bunu çevrelerine de yansıtmaktadır. Yani markaların mesajlarını ağızdan ağza yapmakta ve insanların aynı markaları tercih etmelerini sağlamak için çaba sarf etmektedir. Gazetelerin tirajlarının yüksek olması ise, bu tip tüketicilerin daha büyük olmasını sağlamaktadır.

Markaların tanıtımlarının, belirli kesimlere hitap eden gazetelerde yayınlanması yukarıdaki etkileri yaparken, farklı kesimlere hitap eden gazetelerde de benzer veya aynı tasarımların yayınlaması, onların daha geniş bir tüketici kitlesine, doğrudan ulaşmalarını sağlamaktadır. Markanın kesimlerden bağımsız olduğunu, ürün ve hizmetlerini, her kesimin satın alabileceğini, kullanabileceğini, her kesimden tüketiciye aynı şekilde yaklaştığını da göstermektedir. Bu durum ise, markanın vizyonu açısından önemli bir noktada durmaktadır. Aksi halde, yani, bir kesime hitap eden gazete reklamlarının etkisi, kendi kitlesine doğrudan ulaşırken, diğer kesimlere hitap eden gazetelerde, aynı markaların çalışmalarının bulunmaması, markaların belirli bir kesime hitap ettiği düşüncesi yaratmaktadır. Çünkü bazı okurlar, günümüzde tek bir gazeteyi takip etmemektedir. Birden fazla gazeteyi inceleyebilmekte ve oralara firmaları takip etmekte veya bir süre sonra onları öğrenmektedir. Bu durum ise markanın Pazar payını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Bilindiği gibi, gazete reklamları birkaç türlü olmaktadır. Tam sayfa ilanları, yarım ve çeyrek sayfa ilanları olmaktadır. Ayrıca markalar, seri ilan bölümlerini de kullanmaktadır. Okurların bazısı gazetelerini incelerken, tam, yarım ve çeyrek sayfa tasarımları incelemektedir. Kimisi seri ilanlarına kadar, gazetenin her tarafını incelemektedir. Gazete okurları, kendi gazetelerindeki firmaların çalışmalarını o kadar dikkatli incelemektedirler ki, tasarımlardan veya çalışmanın veriliş biçiminden, firmanın Pazar payını, bütçesini, muhtemel üretim tarzını bile tahmin etmekte ve kendi çevresinde söz konusu edebilmektedir.

Özellikle, gazetelerin çizerlerinin, okurlarına olan etkisi çok yüksek olmaktadır. Onların yaratıcılığı, zekâsı, çizgileri kullanım biçimleri, kitleleri etki altına almaktadırlar. Aynı çizerlerin, böyle çalışma yapması ise, daha farklı bir etki yapmaktadır. Tüketiciler, çizerlerin çizdikleri seri çalışmaları ilgi ve beğeniyle takip etmektedirler. Bununla da kalmamakta, gazete kupürlerini kesmekte ve onları çevreleriyle paylaşmaktadırlar. Bu şekilde yayılan firma mesajları, aslında birden fazla mecrayı izlemiş olmaktadır. Hem gazete de, hem de kişiden kişiye yayılarak, onlarca kişiye ulaşabilmektedir.

Gazetelere verilen bu çalışmaların etkisi, aslında pek çok mecraya göre daha sağlam bir yoldan tüketiciyle buluşmaktadır. Var olan, zaten oluşturulmuş bir bağ üzerinden veya bir yakınlık, bizdencilik ilişkisi üzerinden tüketiciyle buluşmaktadır. Burada iş, kendini kabul ettirmeye, saygınlık elde etmeye veya beğeni elde etmeye çok fazla gayret sarf etmemektedir. Gazete ve okuru arasındaki, Zaten kurulmuş olan bu bağlar, reklamlara atanmaktadır.  

Arşiv

Etiketler